TECATRON PVX black

PPS modifierad med kolfiber, PTFE och grafit

Med TECATRON PVX black erbjuder Ensinger en fylld PPS (PPS CS CF TF) som specialmodifierats för användning i glidtillämpningar. Materialet innehåller 10 % av vardera PTFE, grafit och kolfiber som tillsätts PPS-materialet för att underlätta användningen i lager- och slitagetillämpningar. Tillsatserna i PPS-kompositen ger optimal friktionskoefficient, vilket gör att materialet lämpar sig utmärkt för torra driftsvillkor. TECATRON PVX är en lagerkompatibel PPS som lämpar sig för tillämpningar med höga belastningar, höga temperaturer och effekterna från kemikalier och ånga. PPS-kompositen förenar goda mekaniska egenskaper med utmärkta termiska och kemiska egenskaper.

Certifikat

Fakta

Kemisk beteckning
PPS (Polyphenylen sulfide)
Färg
Svart
Densitet
1,5 g/cm3

huvud funktioner

 • bra värmeledningstemperatur
 • mycket bra glid- och slitegenskaper
 • väldigt bra kemisk resistans
 • inneboende flamskyddsmedel
 • hög styvhet
 • hög dimensionell stabilitet
 • högt krypmotstånd

Målindustrier

Tekniska detaljer


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mekaniska Egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Elasticitetsmodul (dragprov) 4600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Draghållfasthet 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Böjhållfasthet 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Dragtöjning 2 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Brottförlängning 2 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Böjhållfasthet 91 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Elasticitetsmodul (böjningstest) 4800 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Kompressionsmodul 3300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  slagstyrka (charpy) 14 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Kultrycks hårdhet 238 MPa ISO 2039-1
  Kompressionsstyrka 19/36/89 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Värmeledningsförmåga Värde Enhet Parametrar Norm
  Glasövergångstemperatur 94 C DIN EN ISO 11357
  Smält temperatur 281 C DIN EN ISO 11357
  Värmeledningsförmåga 0.58 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifik värme 0.9 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Service temperatur 260 C short term NN
  Service temperatur 230 C long term NN
  termisk expansion 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  termisk expansion 6 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  termisk expansion 13 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektriska egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Specifikt ytmotstånd 104 -1010 DIN EN 61340-2-3
  Specifik volymr esistans 107-1012 Ω*cm DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Övriga egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Motstånd mot varmvatten / baser + - -
  Brandklassning (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Motståndskraft förvittring (+) - -
  Vatten absorption <0.01 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativa kostnader Värde Enhet Parametrar Norm
  Relativa kostnader EU från € till €€€€€€ €€€

Lager program