TECATRON PVX black

zmodyfikowany PPS z dodatkiem włókna węglowego, PTFE i grafitu

W produkcie TECATRON PVX black firma Ensinger oferuje PPS z dodatkiem wypełniaczy (PPS CS CF TF), specjalnie zmodyfikowany do zastosowań ślizgowych. Materiał zawiera 10% PTFE, 10% grafitu i 10% włókna węglowego, które dodawane są do PPS z myślą o zastosowaniach ślizgowych i większej odporności na zużycie. Dodatki zawarte w mieszance PPS zapewniają optymalny współczynnik tarcia, co sprawia, że materiał idealnie nadaje się do pracy „na sucho”. TECATRON PVX jest zatem tworzywem PPS klasy ślizgowej, odpowiednim do zastosowań wiążących się z dużym obciążeniem, wysokimi temperaturami oraz wystawieniem na działanie chemikaliów i pary. Mieszanka PPS doskonale łączy w sobie dobre właściwości mechaniczne z wyjątkowymi właściwościami w zakresie oporu cieplnego i odporności chemicznej.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PPS (siarczek polifenylenowy)
kolor
czarny
gęstość
1,5 g/cm3

główne cechy

 • dobra odponość na odkształcenia termiczne
 • bardzo dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • inherentnie opóźniający palenie
 • wysoka sztywność
 • wysoka stabilność wymiarowa
 • wysoka odporność na pełzanie

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 53 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 2 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 2 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 91 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 4800 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 14 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość - indentacja kulki 238 MPa ISO 2039-1
  Wytrzymałość na ściskanie 19/36/89 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 94 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 281 C DIN EN ISO 11357
  Pojemność cieplna właściwa 0.9 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Przewodność termiczna 0.58 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 260 C krótkotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura użytkowa 230 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 13 10-5*1/K 100-150°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 104 -1010 O DIN EN 61340-2-3
  Rezystancja skrośna 107-1012 O*cm DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - -
  Wchłanianie wody <0.01 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62

program produkcyjny