TECASINT 4011 natural

ufyldt polyimid

Sammenlignet med de andre TECASINT-materialer har TECASINT 4000-serien en meget lav fugtabsorption og høj oxidativ stabilitet samt forbedret kemisk modstandsdygtighed. Trods sin høje styrke har TECASINT 4011 natural en høj brudforlængelse og sejhed. Stivhed og modul er væsentligt forøget i forhold til konventionelle polyimider i et temperaturområde på op til 260 °C. Det giver også en høj termisk og elektrisk isolering. Desuden har denne polyimidplast en høj renhed og udviser lav udgasning i overensstemmelse med ESA-regulativet ECSS-Q-70-20.

TECASINT 4011 natural indgår i Ensingers portefølje af halvlederkvalitet, der produceres med strenge forureningskontroller og tilbyder kopi-eksklusiv overensstemmelse. Som følge heraf sikrer Ensinger det højeste niveau af renhed og konsistens i kvalitetsydelsen for denne unikke egenskabsprofil. TECASINT 4011 natural anvendes ofte i IC-testsokler og elektroniske fastgørelsesanordninger på grund af sin fremragende dimensionsstabilitet og mikrobearbejdelighed med snævre tolerancer.

Den unikke balance mellem stivhed og duktilitet gør det muligt at opnå meget lave niveauer af gratdannelse, deformation og revner under bearbejdning af mikrostrukturer, hvilket gør det muligt at reducere fremstillingsomkostningerne betydeligt i forhold til industriens standarder for testfatningsmaterialer. Dette polyimidmateriale anvendes også ofte i dele af udstyr til fremstilling af halvlederudstyr, f.eks. i vakuumkamre til plasmaætsning, på grund af dets meget lave udgasningsniveau og høje temperaturbestandighed.

Som med alle Ensinger-materialer af halvlederkvalitet kan vi bekræfte, at TECASINT 4011 naturligt opfylder de begrænsninger, der er pålagt i RoHS-direktivet 2011/65/EU om begrænsning af farlige stoffer i elektrisk udstyr, og vi kan også levere yderligere overensstemmelseserklæringer på anmodning.

Fakta

Kemisk betegnelse
PI (Polyimid)
Farve
gul
Densitet
1,42 g/cm3

Vigtigste egenskaber

 • meget høj termisk og oxidativ resistens
 • meget lav vandabsorption
 • høj termisk og mekanisk kapacitet
 • høj kryberesistens
 • lav afgasning
 • god kemisk resistens
 • resistens overfor højenergi stråling
 • sensitiv overfor hydrolyse ved højere varme

Målindustrier

Downloads

Tekniske detaljer


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mekaniske egenskaber Værdi Enhed Parameter Norm
  Slagstyrke med kærv (Charpy) 9.6 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Slagstyrke (Charpy) 87 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Shore hårdhed 88 Shore D DIN EN ISO 868
  Trækstyrke 130 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Elasticitetsmodul (tensile test) 4300 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Bøjningsstyrke 180 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Kugletrykshårdhed 265 MPa ISO 2039-1
  Brudforlængelse 4.5 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Elasticitetsmodul (flexural test) 4000 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Kompressionsstyrke 30 MPa 10 mm/min, 1% strain EN ISO 604
  Kompressionsmodul 4123 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Kompressionsstyrke 185 MPa 10mm/min, 10% strain EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Termiske egenskaber Værdi Enhed Parameter Norm
  Glasovergangstemperatur 260 C DIN EN ISO 11357
  Varmeafbøjningstemperatur 360 C 1.82 MPa ASTM D 648
  Specifik varme 1.22 J/(g*K) ASTM E1461
  Termisk ledeevne 0.4 W/(k*m) 40°C ASTM E1461
  Termisk udvidelse (CLTE) 5.6 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Termisk udvidelse (CLTE) 7.6 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
  Termisk udvidelse (CLTE) 11.2 10-5*1/K 300-350°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektriske egenskaber Værdi Enhed Parameter Norm
  Specifik overflademodstand 1016 O 23°C ASTM D 257
  Specifik volumen resistens 1016 O*cm 23°C ASTM D 257
  Elektrisk styrke DC 18 kV*mm-1 23°C ASTM D 149
  Dielektrisk tabsfaktor 1*10-3 1 kHz ASTM D 150
  Dielektrisk konstant 3.59 1 kHz ASTM D 150
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Andre egenskaber Værdi Enhed Parameter Norm
  Vandabsorption 0.16 % 24 h in water, 23°C DIN EN ISO 62
  Vandabsorption 0.6 % 24 h in water, 80°C DIN EN ISO 62
  Brandbarhed (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Oxygen Index 49 % EN ISO 4589-2

Lagerprogram