TECASINT 4011 natural

poliimid bez wypełniaczy

W porównaniu z innymi materiałami z rodziny TECASINT seria TECASINT 4000 wykazuje bardzo niską absorpcję wilgoci i wysoką stabilność oksydacyjną, a także udoskonaloną odporność chemiczną. Pomimo swojej wytrzymałości, TECASINT 4011 natural cechuje duża wydłużalność przy zerwaniu i twardość. Sztywność i współczynnik sprężystości są znacznie zwiększone w porównaniu z konwencjonalnymi poliimidami w zakresie temperatur do 260°C. Materiał wykazuje również minimalną przewodność cieplną i właściwą. Tworzywo jest niezwykle czyste i wykazuje niską emisyjność przy odgazowywaniu, zgodnie z rozporządzeniem ESA nr ECSS-Q-70-02.

TECASINT 4011 natural znajduje się w portfolio produktów Ensinger do branży półprzewodnikowej, która jest produkowana z rygorystyczną kontrolą zanieczyszczeń i zapewnia dokładną zgodność kopii. W ten sposób firma Ensinger zapewnia najwyższy poziom czystości i niezmienność wydajności jakościowej tego unikalnego profilu właściwości. TECASINT 4011 natural jest często stosowany w gniazdach testowych układów scalonych i osprzętach elektronicznych ze względu na doskonałą stabilność wymiarową i możliwość mikroobróbki w wąskich tolerancjach.

Unikalna równowaga sztywności i ciągliwości pozwala na bardzo niski poziom powstawania zadziorów, odkształceń i pęknięć podczas obróbki mikrostruktur, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji w porównaniu ze standardowymi materiałami gniazd testowych.
Ten materiał poliimidowy jest również często stosowany w elementach urządzeń do produkcji półprzewodników, takich jak komory próżniowe do wytrawiania plazmowego, ze względu na bardzo niski poziom odgazowywania i odporność na wysoką temperaturę.

Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów firmy Ensinger do branży półprzewodnikowej, możemy potwierdzić, że TECASINT 4011 natural spełnia ograniczenia nałożone przez dyrektywę RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym, a na życzenie możemy również dostarczyć dodatkowe deklaracje zgodności.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PI (poliimid)
kolor
żółty
gęstość
1,42 g/cm3

główne cechy

 • bardzo wysoka odporność termiczna i na utlenianie
 • bardo niskie wchłanianie wody
 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • wysoka odporność na pełzanie
 • niskie wydzielanie gazów
 • dobra odporność chemiczna
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • odporny na hydrolizę w wyższych temperaturach

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Udarność z karbem (Charpy) 9.6 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Udarność (Charpy) 87 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Twardość Shore'a 88 DIN EN ISO 868
  Wytrzymałość na rozciąganie 130 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4300 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Wtrzymałość na zginanie 180 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Twardość - indentacja kulki 265 MPa ISO 2039-1
  Wydłużenie przy zerwaniu 4.5 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zginania) 4000 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 4123 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 185 MPa 10mm/min, 10% kompresji EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 260 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura odkształcenia cieplnego 360 C 1.82 MPa ASTM D 648
  Pojemność cieplna właściwa 1.22 J/(g*K) ASTM E1461
  Przewodność termiczna 0.4 W/(k*m) 40°C ASTM E1461
  Rozszerzalność termiczna 4.6 - 5.6 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Rozszerzalność termiczna 6.2 - 7.6 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
  Rozszerzalność termiczna 8.5 - 11.2 10-5*1/K 300-350°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1016 23°C ASTM D 257
  Rezystywność skrośna 1016 Ω*cm 23°C ASTM D 257
  Wytrzymałość elektryczna 18 kV*mm-1 23°C ASTM D 149
  Współczynnik stratności dielektrycznej 1*10-3 1 kHz ASTM D 150
  Stała dielektryczna 3.59 1 kHz ASTM D 150
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odgazowywanie w wysokiej próżni passed ECSS-Q-70-02
  Wchłanianie wody 0.16 % 24 h w wodzie, 23°C DIN EN ISO 62
  Wchłanianie wody 0.6 % 24 h w wodzie, 80°C DIN EN ISO 62
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Indeks tlenowy 49 % EN ISO 4589-2

program produkcyjny