TECAFORM AH natural

POM-C bez wypełniaczy

Naturalny acetal TECAFORM AH to POM-C bez wypełniaczy i bez porowatości, charakteryzujący się zrównoważonym profilem właściwości fizycznych, niedostępnych w przypadku większości innych tworzyw termoplastycznych. Ten kopolimer acetalowy to konstrukcyjne tworzywo sztuczne produkowane do szerokiego zakresu uniwersalnych zastosowań w wielu różnych branżach. Kluczowe właściwości charakteryzujące niezmodyfikowany kopolimer POM obejmują dużą wytrzymałość mechaniczną i sztywność, doskonałą odporność na zużycie, niską absorpcję wilgoci i bardzo dobrą stabilność wymiarową. Kopolimer POM-C bez wypełniaczy produkowany jest przez firmę Ensinger pod nazwą handlową TECAFORM AH natural i zapewnia wysoką krystaliczność oraz dobry poziom odporności na obciążenia dynamiczne (nawet w niższych temperaturach), w połączeniu z dobrą odpornością chemiczną.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
POM-C (kopolimer polioksymetylenowy, poliacetal)
kolor
biały
dostępne inne kolory
czarny niebieski
gęstość
1,41 g/cm3

główne cechy

 • wysoka wytrzymałość
 • odporny na środki myjące
 • sztywny
 • wysoka ciągliwość
 • bardzo dobra izolacja elektryczna
 • dobra obrabialność
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • trudny w sklejaniu

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 2800 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 67 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 67 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 9 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 32 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 91 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 2600 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 20/35/68 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 8 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 82 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia -60 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 166 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.39 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.4 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 140 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 100 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 13 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 14 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. -
  Rezystywność skrośna 1013 Ω*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. -
  Wytrzymałość elektryczna 49 kV/mm ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające 600 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) -
  Palność (UL94) HB odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - -
  Wchłanianie wody 0.05 - 0.1 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€

program produkcyjny