TECAFORM AH black

POM-C czarny

Poza tworzywem TECAFORM AH natural (POM-C), które jest koloru białego, dostępna jest również wersja w kolorze czarnym – TECAFORM AH black. POM-C black to kopolimer acetalowy produkowany przez firmę Ensinger pod nazwą handlową TECAFORM AH black w postaci standardowych półproduktów do obróbki, wytłaczanych w kształcie arkuszy, prętów i rur. Materiał POM black wykazuje dobrą odporność chemiczną, dużą wytrzymałość, sztywność i twardość, a także bardzo dobre właściwości w zakresie odporności na zużycie i właściwości ślizgowe. Ponadto ten czarny acetal nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością i charakteryzuje się zwiększoną ochroną przed promieniowaniem UV w zastosowaniach na zewnątrz budynków.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
POM-C (kopolimer polioksymetylenowy, poliacetal)
kolor
czarny
dostępne inne kolory
niebieski biały
gęstość
1,41 g/cm3

główne cechy

 • wysoka ciągliwość
 • wysoka wytrzymałość
 • wysoka sztywność
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • dobra odporność chemiczna
 • trudny w sklejaniu
 • dobra obrabialność

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 2800 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 67 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 67 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 9 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 32 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 91 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 2600 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 20/35/68 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 150 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 6 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość - indentacja kulki 165 MPa ISO 2039-1
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia -60 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 166 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 140 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 100 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 13 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 14 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Przewodność termiczna 0.39 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.4 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna 38 kV/mm ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające 600 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Wchłanianie wody 0.05 / 0.1 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) -
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) -
  Palność (UL94) HB odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;

program produkcyjny