TECAMID 6 GF30 black

PA 6 vyztužený skelnými vlákny

PA 6 GF30 představuje polyamid vyztužený 30% skelných vláken, který vyrábíme pod obchodním označením TECAMID 6 GF30 black. Nabízí vyšší pevnost, tuhost, creepovou pevnost a rozměrovou stabilitu než polyamid 6 bez výztuže. Tyto vlastnosti plastu PA 6 GF30 zaručují vhodnost tohoto materiálu k použití na díly vystavené vysokým statickým zatížením po dlouhé časové úseky při vysokých teplotách. Jelikož však skelná vlákna vykazují v některých případech vysoký abrazivní účinek na přiléhajících plochách, nylon 6 se skelným plnivem je méně vhodný pro aplikace s kluzným třením.

Fakta

Chemické značení
PA 6 (Polyamid 6)
Barva
černý
Hustota
1,36 g/cm3

Hlavní znaky

 • velmi vysoká pevnost
 • odolný pro mnoho olejů, tuků a paliv
 • dobré vlastnosti proti opotřebení
 • dobrá svařitelnost a pojivost
 • vysoká rozměrová stabilita
 • dobrá teplotní stálost
 • dobrá obrobitelnost

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Pevnost v tahu 98 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 5700 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 98 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 140 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 5200 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Síla komprese 21/42/107 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Moduly komprese 4200 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 60 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost vrubu kuličky 232 MPa ISO 2039-1
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 49 C DIN EN ISO 11357
  Provozní teplota 180 C short term NN
  Provozní teplota 100 C long term NN
  Teplota tání 218 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní vodivost 0.41 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Zvláštní odolnost 1014 O*cm Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
  Specifický povrchový odpor 1014 O Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
  Dielektrická síla 32 kV/mm 23°C, 50% r.h. ISO 60243-1
  Odolnost vůči sledování (CTI) 475 V Platin electrode, 23°C, 50% r.h., solvent A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Absorbce vody 0.3 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
  Hořlavost (UL94) HB - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči horké vodě (+) - -
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům (+) - NN

Skladový program