TECASINT 4111 natural

poliimid bez wypełniaczy

W porównaniu z innymi materiałami z rodziny TECASINT seria TECASINT 4100 wykazuje niezwykle wysoką stabilność termiczną, bardzo niską absorpcję wilgoci oraz dużą sztywność mechaniczną. Dodatkowo cechuje ją bardzo wysoka stabilność oksydacyjna i zwiększona odporność na chemikalia. TECASINT 4111 natural wykazuje bardzo wysoką stabilność termiczną (HDT/A=470°C). Sztywność i współczynnik sprężystości są znacznie zwiększone w porównaniu do konwencjonalnych poliimidów w zakresie temperatur do 400°C. Materiał wykazuje również minimalną przewodność cieplną i właściwą. Tworzywo jest niezwykle czyste i wykazuje niską emisyjność przy odgazowywaniu, zgodnie z rozporządzeniem ESA nr ECSS-Q-70-02.

TECASINT 4111 natural znajduje się w portfolio produktów Ensinger do branży półprzewodnikowej, która jest produkowana z rygorystyczną kontrolą zanieczyszczeń i zapewnia dokładną zgodność kopii. W ten sposób firma Ensinger zapewnia najwyższy poziom czystości i niezmienność wydajności jakościowej tego unikalnego profilu właściwości. TECASINT 4111 natural jest często stosowany w gniazdach testowych IC i osprzętach elektronicznych ze względu na doskonałą stabilność wymiarową i możliwość mikroobróbki w wąskich tolerancjach.

Wysoki poziom sztywności z modułem sprężystości do 6100 MPa i wydłużeniem do 1,7 % osiągnięty bez wzmacniających wypełniaczy zapewnia optymalną odporność na zginanie, minimalne tworzenie się zadziorów i najwyższą dokładność obróbki. Oferując najniższy poziom absorpcji wody wśród różnych gatunków poliimidów i bardzo niski CLTE w porównaniu do standardowych materiałów gniazd testowych w przemyśle, TECASINT 4111 natural może zachować wysoki poziom stabilności wymiarowej podczas obróbki i po dłuższym czasie użytkowania. To tworzywo PI jest również często stosowane w elementach urządzeń do produkcji półprzewodników, takich jak komory próżniowe do wytrawiania plazmowego, ze względu na bardzo niski poziom odgazowywania, doskonałą odporność na plazmę i temperaturę.

Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów firmy Ensinger do branży półprzewodnikowej, możemy potwierdzić, że TECASINT 4111 natural spełnia ograniczenia nałożone przez dyrektywę RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym, a na życzenie  możemy również dostarczyć dodatkowe deklaracje zgodności.


zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PI (poliimid)
kolor
żółty
gęstość
1,47 g/cm3

główne cechy

 • bardzo wysoka odporność termiczna i na utlenianie
 • bardo niskie wchłanianie wody
 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • niskie wydzielanie gazów
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka odporność na pełzanie
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • odporny na hydrolizę w wyższych temperaturach

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Udarność z karbem (Charpy) 1.1 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Udarność (Charpy) 20 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Twardość Shore'a 90 DIN EN ISO 868
  Wytrzymałość na rozciąganie 100 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 6100 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Wtrzymałość na zginanie 160 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 250 MPa 10 mm/min EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 6193 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Twardość - indentacja kulki 345 MPa -
  Tłoczenie 15 % -
  Wydłużenie przy zerwaniu 1.7 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zginania) 6100 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Naprężenie ściskające przy złamaniu 25 % 10 mm/min EN ISO 604
  Wydłużenie przy zerwaniu (próba zginania) 2.5 % 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 210 MPa 10mm/min, 10% kompresji EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia n.a. C DIN EN ISO 11357
  Temperatura odkształcenia cieplnego 470 C 1.82 MPa ASTM D 648
  Przewodność termiczna 0.52 W/(k*m) 40°C ASTM E1461
  Pojemność cieplna właściwa 1.24 J/(g*K) ASTM E1461
  Temperatura użytkowa 450 C krótkotrwała -
  Rozszerzalność termiczna 4.7 - 6.9 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
  Temperatura użytkowa 294 C długotrwała -
  Rozszerzalność termiczna 3.6 - 5.2 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Rozszerzalność termiczna 6.5 - 9.9 10-5*1/K 300-400°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1016 23°C ASTM D 257
  Rezystywność skrośna 1016 Ω*cm 23°C ASTM D 257
  Wytrzymałość elektryczna 22.7 kV*mm-1 23°C ASTM D 149
  Współczynnik stratności dielektrycznej 0.0013 1 MHz ASTM D 150
  Stała dielektryczna 3.7 1 MHz ASTM D 150
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Odgazowywanie w wysokiej próżni passed ECSS-Q-70-02
  Wchłanianie wody 0.08 % 24 h w wodzie, 23°C DIN EN ISO 62
  Wchłanianie wody 0.3 % 24 h w wodzie, 80°C DIN EN ISO 62
  Indeks tlenowy 53 % EN ISO 4589-2

program produkcyjny