TECASINT 4111 natural

poliimid bez wypełniaczy

W porównaniu z innymi materiałami z rodziny TECASINT seria TECASINT 4100 wykazuje niezwykle wysoką termostabilność, bardzo niską absorpcję wilgoci i dużą sztywność mechaniczną. Dodatkowo cechuje ją bardzo wysoka stabilność oksydacyjna i zwiększona odporność na chemikalia. TECASINT 4111 wykazuje bardzo wysoką termostabilność (HDT/A=470°C). Sztywność i współczynnik sprężystości są znacznie zwiększone w porównaniu z konwencjonalnymi poliimidami w zakresie temperatur do 400°C. Materiał wykazuje również minimalną przewodność cieplną i właściwą. Tworzywo jest niezwykle czyste i wykazuje niską emisyjność przy odgazowywaniu, zgodnie z rozporządzeniem ESA nr ECSS-Q-70-20.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PI (poliimid)
kolor
żółty
gęstość
1,47 g/cm3

główne cechy

 • bardzo wysoka odporność termiczna i na utlenianie
 • bardo niskie wchłanianie wody
 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • niskie wydzielanie gazów
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka odporność na pełzanie
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • odporny na hydrolizę w wyższych temperaturach

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Udarność z karbem (Charpy) 1.1 kJ/m2 max 7.5 J, 23°C DIN EN ISO 179-1
  Udarność (Charpy) 20 kJ/m2 max 7.5 J, 23°C DIN EN ISO 179-1
  Twardość Shore'a 90 - Shore D, 23°C -
  Wytrzymałość na rozciąganie 100 MPa 50 mm/min, 23°C DIN EN ISO 527-1
  Wydłużenie przy zerwaniu 1.7 % 50 mm/min, 23°C DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 6100 MPa 1 mm/min, 23°C DIN EN ISO 527-1
  Wtrzymałość na zginanie 160 MPa 10 mm/min, 23°C DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 6100 MPa 2 mm/min, 23°C DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 250 MPa 10 mm/min, 23°C EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2500 MPa 1 mm/min, 23°C EN ISO 604
  Wydłużenie przy zerwaniu 2.5 % 10 mm/min, 23°C DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 210 MPa 10mm/min, 10% kompresji, 23°C EN ISO 604
  Naprężenie ściskające przy złamaniu 25 % 10 mm/min, 23°C EN ISO 604
  Twardość - indentacja kulki 345 MPa -
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia n.a. C DIN EN ISO 11357
  Temperatura odkształcenia cieplnego 470 C 1.82 MPa ASTM D 648
  Rozszerzalność termiczna 5.2 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Rozszerzalność termiczna 6.9 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
  Rozszerzalność termiczna 9.9 10-5*1/K 300-400°C DIN 53 752
  Przewodność termiczna 0.52 W/(k*m) 40°C ASTM E1461
  Pojemność cieplna właściwa 1.24 J/(g*K) ASTM E1461
  Temperatura użytkowa 450 C krótkotrwała -
  Temperatura użytkowa 294 C długotrwała -
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1016 O 23°C ASTM D 257
  Rezystancja skrośna 1016 O*cm 23°C ASTM D 257
  Stała dielektryczna 3.7 - 1 MHz, 23°C ASTM D 150
  Wytrzymałość elektryczna 22.7 kV*mm-1 23°C ASTM D 149
  Współczynnik stratności dielektrycznej 0.0013 - 1 MHz, 23°C ASTM D 150
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Wchłanianie wody 0.08 % 24 h w wodzie, 23°C DIN EN ISO 62
  Wchłanianie wody 0.3 % 24 h w wodzie, 80°C DIN EN ISO 62
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Indeks tlenowy 53 % EN ISO 4589-2

program produkcyjny