TECAPEEK CMF white

PEEK z włóknem ceramicznym

TECAPEEK CMF to materiał kompozytowy bazujący na polimerze Victrex® PEEK 450G, wypełniony włóknem ceramicznym. Materiał ten został specjalnie opracowany z myślą o wymogach branży półprzewodników. Z uwagi na niejednokrotnie bardzo złożone konstrukcje potrzebne do budowy części takich jak gniazda testowe, tworzywo TECAPEEK CMF zostało opracowane z dodatkiem włókien ceramicznych, aby zapewnić dużą stabilność wymiarową oraz łatwość obróbki przy najwęższych zakresach tolerancji. PEEK z dodatkiem włókna ceramicznego jest odporny na powstawanie zadziorów podczas obróbki i nie absorbuje wilgoci, umożliwiając uzyskanie bardziej dokładnych i precyzyjnych wymiarów przy nawet najmniejszych geometriach, bez konieczności przeprowadzania wtórnych operacji usuwania zadziorów. Profil właściwości wypełnionego włóknem ceramicznym materiału PEEK jest wyjątkowy. Poza niezwykłą twardością i sztywnością, ceramika krzemianowa zawarta w tworzywie zapewnia również skuteczną barierę blokującą przenikanie gazów i płynów. Równomierne rozmieszczenie płytek ceramicznych w materiale rozciąga ścieżkę dyfuzji płynów i gazów. TECAPEEK CMF zachowuje znakomite właściwości tworzywa PEEK natural, takie jak doskonały opór cieplny i łatwość obróbki. TECAPEEK CMF z dodatkiem włókna ceramicznego dostępny jest w kolorze białym lub szarym, umożliwiając wybór, jeśli kolor jest jednym z kryteriów.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
biały
dostępne inne kolory
szary
gęstość
1,65 g/cm3

główne cechy

 • dobra obrabialność
 • wysoka stabilność wymiarowa
 • wysoka wytrzymałość
 • wysoka sztywność
 • niska rozszerzalność termiczna
 • niskie tworzenie się zadziorów
 • dobra odponość na odkształcenia termiczne
 • bardzo dobra stabilność termiczna

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Wytrzymałość na rozciąganie 105 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 102 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 3 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 170 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 5500 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 25/46/105 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 4300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 65 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość - indentacja kulki 286 MPa ISO 2039-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 5500 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura topnienia 339 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 300 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 260 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura zeszklenia 151 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.38 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.0 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 100-150°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna 57 kV/mm 23°C, 50% wzgl. wilg. ISO 60243-1
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Odporność na prądy pełzające 175 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
  Palność (UL94) V0 - o DIN IEC 60695-11-10;

program produkcyjny