TECAPEEK ID blue

niebieski PEEK wykrywalny indukcyjnie

TECAPEEK ID blue to PEEK wykrywalny przez detektory metali, produkowany z wykorzystaniem polimeru Victrex® PEEK. Materiał ten został zmodyfikowany poprzez dodanie wykrywalnego przez detektory metali wypełniacza w celu zwiększenia wykrywalności w procesach przetwórstwa żywności i farmaceutycznych. Materiał jest na tyle czuły, że umożliwia łatwe wykrywanie niewielkich zanieczyszczeń przy zastosowaniu standardowych metod wykrywania metali. Jest również widoczny dla systemów bazujących na sprzęcie do kontroli optycznej z uwagi na dodatek niebieskiego barwnika. Wszystkie dodatki nadają się do kontaktu z żywnością.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
niebiesko szary
gęstość
1,49 g/cm3

główne cechy

 • wykrywalny przez detektory metali
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka odporność na pełzanie
 • dobra odporność na odkształcenia termiczne
 • inherentnie opóźniający palenie
 • odporny na hydrolizę i parę przegrzaną
 • dobra obrabialność

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4600 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 111 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 111 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 6 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 166 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3700 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 4800 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 25/46/106 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 72 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 88 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 150 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 341 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 300 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 260 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 7 10-5*1/K 100-150°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€€

program produkcyjny