Till Merkurius med BepiColombo

Material från Ensinger har valts för Europas första mission till Merkurius med BepiColombo. Missionen till den minsta och mest outforskade stenplaneten i vårt solsystem kommer att inledas 2018. När rymdsonden är framme vid Merkurius i slutet av 2024 måste den stå emot temperaturer över 350 °C och det är planerat att den ska samla in data under ett år med en möjlig förlängning på ytterligare ett år. 

Missionen omfattar två rymdfarkoster: Mercury Planetary Orbiter (MPO) och Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). BepiColombo är en gemensam mission av ESA och Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) under ledning av ESA.

Överlevnad i miljön 

Rymdfarkosten som används för missionen är beroende av värmekontrollsystemet (TCS), som ser till att farkostens alla komponenter ligger inom ett acceptabelt temperaturområde i varje fas av missionen. Det måste kunna klara av de externa miljöförhållandena, som kan variera kraftigt, medan rymdfarkosten färdas i rymden och utsätts för sol- och planetstrålning. Den interna värme som genereras av själva rymdfarkosten när den skjuts upp i rymden leder också till höga temperaturer.

Värmereglering spelar en avgörande roll för att missionen ska kunna genomföras med optimala resultat. Om en komponent utsätts för temperaturer som är för höga eller för låga kan den nämligen skadas eller påverkas i sin funktion. Värmereglering är dessutom nödvändig för att specifika komponenter (såsom optiska sensorer och atomur) ska kunna hållas inom ett föreskrivet temperaturområde så att de arbetar så effektivt som möjligt. 

En av komponenterna i TCS är en termisk distanshållare, som är en ringformad platta som fungerar som skydd mot höga temperaturer och strålning. Den termiska distanshållaren måste stå emot höga belastningar och ha en mycket hög beständighet mot krypning i höga temperaturer under en period på 6–7 år.

Maximal styrka och värmebeständighet - TECASINT 1011

Vägen till ett godkännande av material för rymdindustrin är lång och kräver noggranna tester, inte minst när det gäller just termiska avståndshållare. 

TECASINT 1011 valdes som material för den termiska distanshållaren eftersom det inte smälter eller mjuknar ens vid temperaturer upp till 350 °C. Materialet har mycket låg tendens till krypning under belastning, vilket är ytterst viktigt i detta användningsområde där det måste bibehålla en hög skruvkraft under rymdfarkostens flygtid på 6–7 år. TECASINT 1011 har testats under en period på 4–5 år av Astrium/Airbus D/S och anses vara lämpligt för användningsområdet.

Polyimid - ETT PASSANDE MATERIAL

TECASINT 1011 natural

TECASINT 1011 är en ofylld polyimid. Materialet sticker ut på grund av sin mycket höga styrka och sina goda töjningsegenskaper.

Egenskaper hos TECASINT 1011:

 • Maximal styrka och töjbarhet 
 • Optimal elektrisk isolering
 • Högsta modul
 • Minimal värmeledningsförmåga
 • Minimal avgasning enligt ESA-test för rymdtillämpningar

Andra relevanta användningsområden för TECASINT 1011:

 • Isolatorer
 • Brytarkomponenter
 • Ventilsäten
 • Kedjestyrningar
 • Gripdon för varmt glas
 • Slitplattor
 • Statiska packningar
 • Slitelement