Til Merkur med BepiColombo

Ensingers materialer er valgt til komponenter til brug for Europas første rumfartsmission - BepiColombo - til Merkur. Missionens rumrejse går i 2018 til den mindste og mest uudforskede af planeterne i vores solsystem. Når den lander på Merkur i slutningen af 2024, vil den have været udsat for temperaturer på mere end 350 °C. Rumfartøjerne skal indsamle data i løbet deres etårige mission, med eventuel forlængelse på 1 år. 

Missionen omfatter to rumfartøjer, Mercury Planetary Orbiter (MPO) og Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). BepiColombo er en fælles mission mellem ESA og Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), under ESA‹s lederskab.

Overlevelse i miljøet 

Rumfartøjet til missionen er afhængig af et varmekontrolsystemet (TCS), som sørger for, at alle rumfartøjets komponenter befinder sig inden for et acceptabelt temperaturområde, i hver fase af missionen. Det skal kunne klare de eksterne miljøforhold, som kan variere meget, idet rumfartøjet bliver eksponeret for strømme af UV påvirkning og store temperaturudsving i rummet. Den indvendige varme, som dannes af selve rumfartøjet, når det bliver skudt ud i rummet, medfører også eksponering for høje temperaturer.

Varmekontrol er vigtig for at sikre optimale resultater og en vellykket mission. Hvis en komponent bliver udsat for temperaturer, der er for høje eller lave, kan den blive beskadiget eller dens ydeevne kan blive alvorligt påvirket. Varmekontrol er desuden nødvendig, for at holde specifikke komponenter (såsom optiske sensorer og atom ure) inden for et nærmere bestemt stabilt temperaturområde, så det sikres, at de fungerer så effektivt som muligt. 

En af komponenterne i varmekontrolsystemet, er varmeseparatoren, som er en ringformet plade, der fungerer som barriere mod høje temperaturer og stråling. Varmeseparatoren skal kunne modstå høje belastninger og skal have meget høj krympebestandighed ved høje temperaturer - egenskaber, der skal kunne bibeholdes i op til i 6-7 år.

Maksimal styrke og varmebestandighed - TECASINT 1011

Vejen til godkendelse af et materiale til rumfartsindustrien og her specifikt gældende for varmeseparatoren - er lang og kræver grundige tests. 

TECASINT 1011 blev valgt til varmeseparatoren, idet materialet ikke smelter eller bliver blødt, selv ved temperaturer på helt op til 350 °C. Materialet udviser meget lav krympetendens under belastning, hvilket er afgørende i denne anvendelse, hvor der skal holdes en høj skruekraft i helt op til 6-7 års flyvetid for rumfartøjet. TECASINT 1011 er blevet testet over en periode på 4-5 år af Astrium / Airbus D/S og er fundet velegnet til anvendelsen.

Polyimid - MATERIALEVALG

TECASINT 1011 natural

TECASINT 1011 er en ufyldt Polyimid. Dette materiales særlige egenskaber, som en del af TECASINT 1000 familien, er dets meget høje styrke og evne til forlængelse.

Egenskaber for TECASINT 1011:

 • Maksimal styrke og forlængelse 
 • Optimal elektrisk isolering
 • Højeste modul
 • Minimal varmeledning
 • Minimal afgasning, i henhold til ESA test til rumfartsindustrien

Andre relevante anvendelsesområder for TECASINT 1011:

 • Isolatorer
 • Afbryderkomponenter
 • Ventildele
 • Kædefremførere
 • Gribere til varmt glas
 • Slid dele
 • Statiske tætninger