Zkušební patice pro interní testování čipů

V procesu výroby mikročipů je důležité testovat čipy za různých podmínek, aby byly zaručeny jejich specifické funkce a životnost. K testování mikročipů se používají různé zkušební patice, jak je specifikováno konstruktéry integrovaných obvodů. Jelikož se k výrobě zkušebních patic používá několik typů vysokovýkonných a konstrukčních plastů, poptávka po plastových materiálech soustavně rychle vzrůstá.

Stejné základní vlastnosti musí poskytovat všechny varianty zkušebních patic. Patří mezi ně vysoká rozměrová stabilita v širokém teplotním rozsahu, dobrá obrobitelnost s minimální tvorbou otřepů a dobrá mechanická pevnost a tuhost. Tyto vlastnosti jsou důležité, protože zkušební patice musí procházet různými zkouškami a současně být odolné a vykazovat dobrou životnost během různých cyklických zkoušek. Výběr materiálů pro aplikace patic na zkoušení integrovaných obvodů dále vychází z provozní teploty, elektrických vlastností a příslušných relativních nákladů.

Pro oblast výroby zkušebních patic doporučujeme zvláště následující materiály:

Zvolte TECAPEEK CMF jako cenově mírně výhodnější možnost oproti polyimidům. Je zvlášť vhodný pro aplikace, které vyžadují vynikající vlastnosti z hlediska rozměrové stability, jež se často pojí s vytvářením otvorů s velmi malými průměry běžnými v oblasti výroby mikrosoučástek, a to v kombinaci s vysokou teplotní odolností. TECAPEEK CMF má dobrou odolnost vůči otěru a tažnost, a je tak možné zachovat příslušné tolerance i po vsazení 100 000 čipů.

TECAPEI je vynikající volbou nabízející nižší cenu, pokud nezáleží natolik na vlastnostech souvisejících s elektrostatickými náboji a pokud jsou pouze střední požadavky na teplotu. Tento materiál nabízí rovněž stálé vlastnosti a rozměrovou stabilitu v širokém rozsahu teplot i při kolísání teploty v čase. Neměl by se používat v situacích, které vyžadují vrtání mikroskopických otvorů. TECAPEI GF30 představuje modifikovanou variantu materiálu TECAPEI s obsahem polyetherimidu vyztuženého 30 % skleněných vláken. Poskytuje vyšší tuhost a lepší rozměrovou stabilitu a současně si zachovává mnohé z užitečných vlastností PEI bez plniv.

Alternativa s nejvyšší cenou, polyimidy TECASINT, nabízí rovněž nejvyšší funkční způsobilost. TECASINT je ideální volbou pro většinu náročných aplikací při působení vysokých teplot. Tento materiál na bázi polyimidů dodáváme buď s vlastnostmi zajišťujícími ochranu proti elektrostatickým nábojům, nebo bez nich.

Všechny uvedené materiály nabízejí vynikající obrobitelnost s extrémně nízkou tendencí k tvorbě otřepů. Je tak možné vyrábět zkušební patice s těsnými tolerancemi. Při použití materiálů TECAPEEK CMF a TECAPEI lze podstatně prodloužit provozní životnost zkušebních patic, a tyto materiály lze navíc snadno obrábět.

TECAPEEK CMF grey

Tento extrudovaný PEEK plněný keramikou a šedým barvivem nabízí zvýšenou obrobitelnost pro malé díly, rozměrovou stabilitu a tuhost.

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) má vysokou mechanickou pevnost a tuhost, velmi dobrou odolnost vůči hydrolýze, rozměrovou stabilitu a relativně vysokou odolnost vůči dlouhodobým provozním teplotám...

TECASINT 1011 natural

TECASINT 1011 představuje základní polyimid bez plniva. Tento materiál se od ostatních produktů řady TECASINT 1000 odlišuje zvláště svou velmi vysokou pevností a elongací.

Vzhledem k velké různorodosti zkušebních patic a stejně tak různorodým požadavkům nabízíme rovněž další vhodné materiály: