TECATRON GF40 black

PPS wypełniony w 40% włóknem szklanym

TECATRON GF40 black to PPS wzmocniony w 40% włóknem szklanym Z uwagi na wysoką zawartość włókna szklanego, w porównaniu z niezmodyfikowanym materiałem PPS (TECATRON natural), TECATRON GF40 black cechuje się doskonałą sztywnością i bardzo dużą wytrzymałością w wysokich temperaturach. Wysoka termostabilność i stabilność wymiarowa, bardzo dobra odporność chemiczna, dobra izolacja elektryczna i cieplna oraz duża odporność na sterylizację to uzupełnienie profilu właściwości tego zmodyfikowanego PPS. Właściwości te sprawiają, że ten wzmocniony włóknem szklanym PPS nadaje się do stosowania w częściach narażonych na długotrwałe duże obciążenia statyczne w wysokich temperaturach.
Jednak naturalna struktura chemiczna oraz dodatek włókien szklanych sprawiają, że w przypadku tego materiału mogą pojawić się problemy z odpornością na obciążenia dynamiczne. Ponieważ włókna szklane miewają w niektórych przypadkach istotne działanie ścierne na powierzchnie współpracujące, ten kompozyt PPS w mniejszym stopniu nadaje się do zastosowań ślizgowych.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PPS (siarczek polifenylenowy)
kolor
czarny
dostępne inne kolory
bezowy
gęstość
1,63 g/cm3

główne cechy

 • dobra odporność na odkształcenia termiczne
 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • inherentnie opóźniający palenie
 • odporny na hydrolizę i parę przegrzaną
 • wysoka sztywność
 • wysoka stabilność wymiarowa
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • wysoka odporność na pełzanie

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 6500 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 83 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 83 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 2 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 2 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 145 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 6600 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 4600 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 21/41/105 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 24 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 91 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 93 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 280 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.33 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 0.9 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 260 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 230 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 4 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 10 10-5*1/K 100-150°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna 32 kV/mm 23°C, 50% wzgl. wilg. ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające 125 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - -
  Wchłanianie wody <0.01 - 0.01 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€

program produkcyjny