TECAMID 66 GF15 FR black

Niepalny Poliamid 66 wzmocniony włóknem szklanym, do zastosowań w lotnictwie

TECAMID 66 GF15 FR black jest zmodyfikowanym tworzywem sztucznym PA66 wzmocnionym włóknem szklanym. Został on opracowany specjalnie do stosowania w konstrukcji samolotów, szczególnie do tych zastosowań lotniczych, gdzie może być wymagana dodatkowa sztywność i wytrzymałość. Tworzywo PA 66 zostało pomyślnie przetestowane zgodnie z wymaganiami FAR 25.853 dla materiałów używanych wewnątrz samolotów i może być uważane za bardziej ekonomiczną opcję niż inne materiały o wyższych parametrach, takie jak PEEK czy PPS. Korzystne właściwości materiału wzmocnionego włóknami w zakresie generowania płomienia i dymu, wykazane w niezależnych testach palności, sprawiają, że nadaje się on do zastosowań jako wsparcie konstrukcyjne we wnętrzu samolotu.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 66 (poliamid 66)
kolor
czarny
gęstość
1,31 g/cm3

główne cechy

 • uniepalniacz jak w FAR 25.853
 • niska emisja gazów
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • wysoka wytrzymałość
 • dobre właściwości mechaniczne

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3700 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 54 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 54 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 7 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 7 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 103 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3500 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1600 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 23/42/90 % 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 40 kJ/m2 max 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność (Charpy) 4 kJ/m2 max 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura topnienia 261 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 110 C długotrwała -
  Temperatura użytkowa 180 C krótkotrwała -
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Palność pass - 60 sek. test pionowym palnikiem Bunsena AITM 2.0002A
  Palność pass - 15 sek. test poziomym palnikiem Bunsena AITM 2.0003
  Palność pass - Specyficzna optyczna gęstość dymu AITM 2.0007B
  Palność pass - 60 sekundowy test pionowym palnikiem Bunsena 25.853 (a) Amdt 25-116 Zał. F Część 1(a)(1)(i) FAR 25.853
  Palność pass - Toksyczność gazu, zgodnie z dyrektywą Airbus ABD0031 AITM 3.0005
  Wchłanianie wody 0.36/0.76 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

program produkcyjny