Val av material och tekniska lösningar

Högpresterande tekniska plaster används inom alla industrigrenar. Användning av rätt material är en förutsättning för att en design ska kunna uppnå avsedd funktion, säkerhet och livslängd. Valet av plastmaterial spelar därmed en viktig roll för en framgångsrik design av delar. Om ett material är rätt eller inte beror framför allt på användningsvillkoren. Vid sidan av användningsvillkoren bör man dock även ta hänsyn till en rad andra aspekter när man letar efter ett lämpligt plastmaterial.

Vägledning för val av plast

När man ska välja ett lämpligt material för ett visst användningsområde är det viktigt att noga undersöka plastens egenskaper, materialets egenskaper och kravprofilen. Ensinger hjälper dig att välja rätt med ett rådgivningsverktyg, en vägledning för val av plast. Detta genom att tillhandhålla alla uppgifter om vara halvfabrikat på ett organiserat sätt. Urvalsverktyget hjälper dig att välja rätt polymer som lämpar sig för dina behov.


Urvalsverktyget visar antingen hela sortimentet av plaster, eller så kan du använda filtreringsalternativen till vänster för att endast visa plaster som stämmer överens med kriterier. Tänk på att urvalsverktyget endast ska användas som vägledning och att de inte kan ersätta praktiska tester. 

Jämförelseverktyg

Med urvalsverktyget kan du begränsa urvalet av lämpliga material till ett hanterligt antal. Med vårt jämförelseverktyg kan användare jämföra detaljer och egenskaper hos upp till fyra olika plastmaterial samtidigt på en och samma sida. Klicka på jämförelseknappen för att aktivera verktyget. Du hittar funktionen i produktöversikten (urvalsverktyg) eller på varje produktsida.

Teknisk support 

Du är välkommen att vända dig till våra rådgivare för tekniska tillämpningar om du behöver hjälp med att hitta rätt material. De hjälper dig inte bara med materialet utan även i fråga om vidare bearbetning, bestämmelser och krav. Med vår djupa, användningsspecifika expertis kan vi assistera dig hela vägen från produktidé, val av material och design, till den färdiga komponenten. Om du vill veta mer kan du när som helst kontakta vårt rådgivningsteam på e-postadressen [obfemailstart]c2hhcGVzQGVuc2luZ2VycGxhc3RpY3MuY29t[obfemailend] eller på telefonnummer +49 7032 819-101 för att få gratis expertråd.


Krav på området för applikationsteknik

Kriterierna och egenskaperna för val av material kan vara komplexa. I följande avsnitt förklaras de viktigaste produktegenskaperna och testmetoderna. Här hittar du även en kompakt översikt av våra djupa kunskaper på området för plast. Vid sidan av teoretiska fakta och information ges även rekommendationer om tillgängliga material.