Plaster med goda friktions-, slitage- och lageregenskaper

Friktion är motståndet mot den relativa rörelsen mellan två ytor. Ju lägre friktionskoefficienten är desto lättare glider de två ytorna på varandra. Friktion orsakar slitage vilket minskar ett materials livslängd. Detta kan påverka produkters effektivitet och försämra prestandan, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för byte av delar och för underhåll. Den grova ytan på hårdare glidkomponenter (t.ex. i stål) orsakar med större sannolikhet slitage på mjukare delar. Om hög glidhastighet dessutom kombineras med höga presskrafter utsätts glidkomponenterna för stora påfrestningar.

Plaster har låg koefficient och de anses därför vara bra slitagematerial. Det gör dem till ett perfekt val i alla tillämpningar där friktion förekommer. De flesta plaster har dessutom hög rivhållfasthet vid torrkörning.

Komponenter såsom lager, där den ena delen glider över den andra, utsätts ofta för stort slitage. Termoplaster lämpar sig utmärkt för detta användningsområde, där låg friktion spelar en avgörande roll. Dessa termoplaster erbjuder en rad andra fördelar utöver slitstyrka, till exempel god beständighet mot korrosion, låg vikt och låg bulleremission. Delar som är tillverkade av dessa termoplaster tenderar även till att generera mindre friktion och värme, något som ökar delarnas livslängd och som i slutändan sänker underhållskostnaderna.

Plastprodukter med goda friktions- och slitageegenskaper

PTFE (polytetrafluoroetylen) används ofta i glidtillämpningar tack vare materialets låga friktionskoefficient. Vid sidan av PTFE är även de klassiska lager- och slitmaterialen PEEK, PPS, nylon, acetal och polyester, som tillverkas av polyimide, kända för sina goda glidfriktionsegenskaper. Ensinger erbjuder en rad olika slitstarka plastmaterial, varav många har förbättrade friktionsegenskaper genom tillsats av olika additiver.

TECASINT 2021 black

TECASINT 2021 black är en polyimid som innehåller 15 % grafit och baseras på baspolymeren TECASINT 2011.

TECAFLON PTFE natural

PTFE är en av de vanligaste och viktigaste fluorplasterna, och används i en rad olika tillämpningar.

TECAFORM AD AF natural

TECAFORM AD AF natural är en POM-homopolymer med speciella PTFE-fibrer som utvecklats för att optimera materialets glidfriktionsegenskaper.