Elektriskt isolerande plast

Plaster har utmärkta elektriska egenskaper, från fullständig isolering till elektrisk ledningsförmåga, och är därför oumbärliga som material inom el- och elektronikbranschen.

Omodifierade plaster har inneboende elektriska isoleringsegenskaper. Dessa elektriskt isolerande plaster har hög beständighet eller är helt beständiga mot flöde av elektrisk ström. De används i regel inom olika tillämpningar för att förebygga elektrisk konduktivitet som potentiellt skulle kunna orsaka skador på personer eller egendom. Elektriskt isolerande plaster används i stor omfattning i tillämpningar som kontakter, ljusinstallationer, elkablar och kretskort.

Ensinger erbjuder ett brett utbud av plaster med goda elektriska isoleringsegenskaper. Vår tekniska support hjälper dig gärna att välja rätt.

CTI (comparative tracking index) används ofta för att fastställa isoleringsförmågan hos plaster. Det indikerar den elektriska isolationsresistansen på ytan hos isolerande platser.


Rekommenderade elektriskt isolerande plaster är följande: