UV-beständiga plaster 

Plaster som används utomhus utsätts för kraftig väderpåverkan. För dessa tillämpningar krävs i regel ett väderbeständigt plastmaterial som kan stå emot den negativa påverkan som ultraviolett strålning kan ha på plasters visuella och mekaniska egenskaper.
Därför bör väderbeständiga plaster vara UV-beständiga eftersom UV-strålning kan påverka material som är utsatta för väder och vind.

Plaster med inherent UV-beständighet uppvisar i regel inga förändringar i utseendet såsom följande:

  • Gulning av plasten
  • Urlakning av färgade plaster
  • Blekning av plastens yta
  • Sprickbildning under spänning

Det förekommer heller ingen förändring av de mekaniska egenskaperna såsom följande:

  • Utveckling av sprödhet
  • Minskad styrka, elasticitet och hårdhet
  • Sprickbildning under spänning

UV-beständighet hos plaster uppnås i regel genom användning av additiver såsom UV-stabilisatorer, svart färg (i regel genom användning av sot) eller skyddande ytbeläggningar (färg, metallisering). Tillsats av sot är ett billigt och i regel mycket effektivt sätt att skapa UV-beständiga plaster. Dessutom kan fluorinerade polymerer såsom PTFE och PVDF uppvisa särskilt god UV-stabilitet i sitt naturliga tillstånd. 


  • Blekning av plastens yta