Strålningsbeständiga plaster 

Beroende på användningsområde kan plaster komma i kontakt med olika typer av strålning, som under vissa omständigheter kan ha strålningseffekter på polymerer. Spektrumet av elektromagnetisk strålning sträcker sig från radiovågor, som har en större våglängd, till normalt dagsljus, med UV-strålning med kort våglängd, och till röntgen- och gammastrålning med extremt kort våglängd. Ju kortare våglängd strålningen har, desto högre är plastens känslighet för skador.

Elektromagnetisk strålning

 

Elektromagnetisk strålning är en form av strålning som omfattar synligt ljus, radiovågor, gammastrålning och röntgenstrålning, där elektriska och magnetiska fält varierar samtidigt. Förlustfaktorn är en viktig egenskap att ta hänsyn till i situationer där plast kan utsättas för sådana elektromagnetiska vågor. Den beskriver den andel energi som kan absorberas av plasten – och kallas även för polymerstrålningsabsorption. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt plaster med hög förlustfaktor, eftersom de lämpar sig mindre för användning i tillämpningar för isolering av höga frekvenser och mikrovågor. Följande plaster har visat sig ha god beständighet mot elektromagnetisk strålning:  

 

Joniserande strålning

Joniserande strålning består av partiklar som röntgen- eller gammastrålning som har tillräckligt med energi för att orsaka jonisering i det medium som den passerar. Jonisering uppstår när tätt förbundna elektroner avlägsnas från en atoms bana så att atomen laddas. Kunskaper i strålningsteknik för polymerer kan behövas för tillämpningar på området för medicinsk diagnos, strålningsbehandling, sterilisering av föremål, testinstrument samt i radioaktiva och andra miljöer där det förekommer strålning. Den energirika strålningen i dessa miljöer leder ofta till en försämring av töjningsegenskaperna och till utveckling av sprödhet i polymerer.

Den totala livslängden för en plast beror på den totala mängden av absorberad strålning. Material som PEEK och polyimid har god beständighet mot gamma- och röntgenstrålning. PTFE och POM är mycket känsliga däremot och lämpar sig därför inte lika bra för tillämpningar som medför exponering för strålning.

På bilden nedan visas en översikt över de mest strålningsbeständiga polymererna i Ensingers sortiment av halvfabrikat. Denna lista omfattar alla strålningsbeständiga plaster så att man kan jämföra strålningsbeständigheten hos till exempel PEEK med den hos PTFE. Informationen gällande beständigheten hos plaster ska endast ses som riktvärde, eftersom värdet kan påverkas av olika parametrar (geometri, dosfrekvens, mekanisk belastning, temperatur eller omgivningsmedium). Vi rekommenderar att man alltid genomför tester för det specifika användningsområdet.

Ultraviolett strålning

Väderpåverkan, i synnerhet UV-strålning utomhus, kan ha negativa konsekvenser på plasters optiska och mekaniska egenskaper. Att färga plast svart är ett bra sätt att skydda materialet mot väderpåverkan. Materialgruppen fluorinerade polymerer såsom PTFE och PVDF har särskilt god UV-stabilitet i sitt naturliga tillstånd. Klicka här för mer information ...