EN ISO 23936-1/NORSOK M-710

EN ISO 23936, som  helhet, innehåller allmänna principer, krav och riktlinjer för kvalitetssäkring samt rekommendationer för val och kvalificering av icke-metalliska material. Dessa material används i olika utrustningskomponenter inom olje- och gasindustrin. Om dessa komponenter går sönder kan det leda till fara för allmänhetens eller personalens hälsa och för miljön.

NORSOK-standarderna har utvecklats av den norska oljeindustrin i syfte att säkerställa lämplig säkerhet, mervärde och kostnadseffektivitet i samband med utveckling och verksamhet inom oljeindustrin.

Krav i standarderna 

I båda standarderna föreskrivs tester för kvalitetskontroll, bland annat för specifik vikt, hårdhet, dragegenskaper och töjning, samt tester för kemikaliebeständighet för kvalificering av termoplaster som utsätts för vätskor i höga temperaturer och tryckkrafter under en längre period. 

Material som överensstämmer med ISO/NORSOK

I de materialtester som genomförts av Ensinger i enlighet med kraven i EN ISO 23936-1 och NORSOK M-710, definieras motståndskraften och hållbarheten hos TECAPEEK i tuffa villkor. De aggressiva testförfarandena som genomförts för dessa godkännanden i fråga om temperatur (upp till 240 °C), tryck (upp till 300 bar), tid (upp till 60 dagar) samt de höga H2S-nivåerna (10 % H2S i en 30-procentig gasfas) visar att Ensingers TECAPEEK-produkter har satt en ny standard och är den perfekta lösningen för olje- och gasindustrin.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

TECAPEEK GF30 natural

TECAPEEK GF30 är ett specialmodifierat PEEK-material med 30 % glasfiberförstärkning.