Svetsbara plaster

Svetsning av plast för att sammanfoga två termoplastiska material är en vanlig och ytterst högutvecklad teknik. Man kan välja mellan flera olika processer. Dessa fungerar antingen kontaktlöst (svetsning med värmeelement, ultraljud, laser, infrarött ljus, gaskonvektion) eller med kontakt (friktions-, vibrationssvetsning). Beroende på vilken process som används måste vissa riktlinjer beaktas under designfasen för att optimal sammanfogning ska kunna säkerställas.

För högtemperaturplaster bör man tänka på att det krävs en extremt hög energitillförsel för plastificering av material. Vilken svetsmetod som används beror på följande faktorer:

 • Delens geometri
 • Delens storlek
 • Materialtyp 

Följande vanliga svetstekniker används för bearbetning av plaster:

 • Svetsning med värmeelement
 • Svetsning med infrarött ljus
 • Svetsning med konvektionsgas
 • Friktionssvetsning
 • Lasersvetsning
 • Ultraljudssvetsning
 • Svetsning med termisk kontakt
 • Högfrekvenssvetsning

I följande diagram visas Ensingers material och deras lämplighet för de olika svetsningsmetoderna.