Alternativ till PFAS

Per- och polyfluorerade kemikalier är för närvarande i fokus för en hel del regulatorisk granskning under förkortningen "PFAS".
PFAS, även känd som "evighets kemikalier," definieras brett som ämnen som innehåller minst en fullständigt fluorerad metyl (CF3) eller metylen (CF2) kolatom utan H/Cl/BR/I bunden till den och inkluderar långt över 10 000 olika ämnen. De är detekterbara i vår miljö och kroppar på obestämd tid och kan, beroende på ämnet, orsaka hälsoproblem. PFAS-spår detekteras nu i stor utsträckning i jord och vatten.

PFAS-ämnen är mycket populära inom industrin eftersom de är termiskt och kemiskt stabila och därför kan användas i en mängd olika tillämpningar. Från brandsläckningsskum till beläggningar, förpackningar, färger, bekämpningsmedel och medicintekniska produkter, PFAS-ämnen finns i många olika applikationer.
Fluoropolymerer bearbetade hos Ensinger, såsom PTFE och PVDF, faller också under denna nuvarande breda definition.

Den 23 mars 2023 publicerade ECHA (European Chemicals Agency) ett förslag till den grundläggande begränsningen av PFAS, som ska regleras via EU:s kemikalieförordning REACH. Importen av färdiga PFAS-produkter från länder utanför EU skulle också påverkas.
Det innebär att även Ensinger-produkter som innehåller fluorpolymerer eller fluorbaserade tillsatser skulle drabbas av ett förbud, även om fluorpolymerer klassas som ofarliga polymerer enligt OECD-kriterier. Det finns till exempel även PTFE- och PVDF-kvaliteter som är lämpliga för direkt kontakt med livsmedel.

En kommentarperiod är fortfarande öppen fram till september 2023, under vilken berörda parter, företag och föreningar kan lämna in data och synpunkter på begränsnings förslaget till Echa.

Ett beslut om i vilken utsträckning och om lagförslaget ska genomföras väntas inte före mitten av 2024. Ur dagens perspektiv kommer en begränsning att träda i kraft tidigast 2025.
Vissa PFAS-ämnen (t.ex. PFOA) är dock redan reglerade av gällande EU-förordningar. Giltig försäkran om överensstämmelse finns tillgängliga på begäran.

Dessutom har Ensinger ett nära utbyte med relevanta råvaruleverantörer och bevakar intensivt processerna kring PFAS-reglering för att kunna reagera på eventuella betydande förändringar.

I produktionen av våra tekniska plaster som POM, PA och PET kan förutom de högpresterande plasterna PPS, PPSU, PEEK och PI, PTFE eller PVDF användas som tillsatser för specifika kvaliteter; för PFAS-fria alternativ, kontakta vår tekniska avdelning.

För ytterligare frågor eller försäkran om överensstämmelse, tveka inte att kontakta oss:


Finns det PFAS-FRIA PLASTALTERNATIV TILL PTFE & PVDF?

Dessa och liknande frågor har blivit allt vanligare på vår tekniska avdelning, och tyvärr kan de inte besvaras i ett övergripande svar. Snarare rekommenderar vi att dessa typer av förfrågningar undersöks på individuell mer applikations specifik basis. På grund av den oöverträffade mångsidigheten hos de flesta fluropolymerer måste uppmärksamheten fokuseras på egenskaper som temperatur beteende, kemisk beständighet och mekaniska egenskaper som materialet valdes för när man överväger om en ersättningsprodukt är nödvändig och tillgänglig. Som ett exempel finns det ingen polymer som har 100 % av egenskaperna hos PTFE. Därför kommer övervägandet av ett eventuellt utbyte av materialet sannolikt också att innebära ändringar i designen. Tack vare vårt stora utbud av olika termoplaster och olika tillverkningsprocesser har Ensinger möjlighet att utforska olika alternativ och ser fram emot en konsultations relation.

Alternativ till PTFE fyllda glid material

PTFE är också en populär tillsats i tribologiska tillämpningar. Även om det inte finns någon direkt ersättning för PTFE, har Ensinger lyckats utveckla ett alternativ till PTFE-fyllda glidmaterial.
Tack vare ett speciellt fyllmedelskoncept som inte kräver PTFE, kan utmärkta friktions- och slitage resultat uppnås i olika tribologiska applikationer.
Plast blandningarna finns tillgängliga under namnet TECACOMP XS i kombination med PPA, PA66, PPS och PEEK.