Flamhämmande plaster

Vissa kvalitetsplaster kan klassas som flamskyddande, flamhämmande, ej brännbara eller inherent självsläckande, och de lämpar sig därför utmärkt i tillämpningar där brandskydd krävs. Det finns olika standarder som används för klassificering av plasters antändlighet. I regel används de internationellt erkända antändlighetstester för plaster som beskrivs i UL94.

De flesta av Ensingers tekniska datablad innehåller information om materialets UL94-klassning. Vissa av våra material är testade som bekräftelse av överensstämmelsen med kraven för respektive UL-klassning men har ingen Yellow Card-certifiering. För mer information, kontakta Ensingers tekniska support.

Flamskyddande plaster enligt UL94

Klassificering av flamskyddande plaster enligt UL94 sker i enlighet med dessa kriterier:

UL94 HB plast (horisontell förbränning):
Materialet bränner och droppar

UL94 V-0 plast (vertikal förbränning): Brinntid 10 sekunder. Efter upprepad antändning: 50 sekunder, brinnande droppar är inte tillåtna
UL94 V-2 plast (vertikal förbränning): Brinntid 30 sekunder. Efter upprepad antändning: Brinntid 250 sekunder, brinnande droppar är tillåtna
UL94 V-1 plast (vertikal förbränning): Brinntid 30 sekunder. Efter upprepad antändning: 250 sekunder, brinnande droppar är inte tillåtna