Flamhämmande plaster

Vissa kvalitetsplaster kan klassas som flamskyddande, flamhämmande, ej brännbara eller inherent självsläckande, och de lämpar sig därför utmärkt i tillämpningar där brandskydd krävs. Termoplastiska material är i allmänhet inte riktigt flamsäkra i egentlig mening, eftersom de börjar brinna om de utsätts för direkt låga. Men medan de flesta plaster, när du tagit bort lågan, fortsätter att brinna, slutar självslocknande plast att brinna efter ett tag. Det finns olika standarder som används för klassificering av plasters antändlighet. I regel används de internationellt erkända antändlighetstester för plaster som beskrivs i UL94.

Nyligen har den nya europeiska standarden för brandskydd på järnvägsfordon EN-45545 också blivit populär, eftersom den klassificerar både brandbeteende och rökutsläpp. Material som är kvalificerade enligt denna standard kan ofta klara även mer specifika och allvarliga brandtester som krävs inom andra industrisegment (t.ex. FAR 25.853 för flyg- och rymdfart).

Det finns också branschspecifika brännbarhetstester som definierar förbränningsbeteende, rökgastoxicitet och andra brandfarlighetsegenskaper hos värmebeständig plast. Dessa speciella brännbarhetstester är utformade för att minimera riskerna för att orsaka och sprida bränder.

På flygområdet är brandtest enligt FAR 25.853 av stor betydelse. Information om testerna av våra plasthalvfabrikat, testade enligt FAR 25.853, finns på sidan aircraft interior plastics.

Sedan 2016 har EN 45545 enhetligt reglerat brandskyddskraven för alla material som används för järnvägsfordon i hela Europa. Beroende på applikation, miljö och risknivå ställs ett särskilt testkrav på materialet. De. polyamide PA 6 - TECAMID 6 FRT natural har testats i enlighet med EN 45545-2:2016 för användning i järnvägstrafik.

För fordonstillämpningar krävs ofta Federal Motor Vehicle Safety Standard FMVSS 302 (ISO 3795) för att kunna använda material. I många fall är våra halvfabrikat av plast tillverkade av råvaror som har testats enligt denna standard. Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta vår tekniska serviceavdelning.

De flesta av Ensingers tekniska datablad innehåller information om materialets UL94-klassning. Vissa av våra material är testade som bekräftelse av överensstämmelsen med kraven för respektive UL-klassning men har ingen Yellow Card-certifiering. För mer information, kontakta Ensingers tekniska support.

Flamskyddande plaster enligt UL94

Klassificering av flamskyddande plaster enligt UL94 sker i enlighet med dessa kriterier:

UL94-HB-plast (horisontell förbränning):
Provet (en rektangulär plastremsa av definierad storlek) hålls i horisontellt läge och exponeras i 30 sekunder för direkt låga i ena änden. Sedan tas lågan bort,
och materialet måste brinna långsammare än en definierad brinnhastighet för att klassificeras som HB.

UL94 V-0 plast (vertikal förbränning): Provet hålls i vertikalt läge och exponeras i 10 sekunder för direkt låga på den nedre änden. Efter 10 upprepade antändningar summeras tid det tog för provet att sluta brinna efter att lågan tagits bort. Om den totala släckningstiden är under 50 sekunder och inga flammande droppar förekommer kan materialet klassas som UL94 V-0.
UL94 V-2 plast (vertikal förbränning): Förutsättningen är densamma som beskrivits ovan. Om den totala släckningstiden är under 250 sekunder och flammande dropp uppstår klassificeras materialet som UL94 V-2.
UL94 V-1plast (vertikal förbränning): Förutsättningen är densamma som beskrivits ovan. Om den totala släckningstiden är under 250 sekunder och flammande dropp uppstår klassificeras materialet som UL94 V-1.