Elektriskt aktiva och ledande plaster, ESD-plaster 

Omodifierade plaster är i regel elektriskt isolerande. Termoplaster såsom PEEK och Acetal kan dock modifieras så att de erbjuder olika elektriskt ledande, antistatiska eller statiskt dissipativa egenskaper. När det finns krav på plasters elektriska egenskaper är frågan i regel om plastmaterialet ska vara elektriskt dissipativt, ledande eller elektriskt isolerande. Beroende på önskad grad av ledningsförmåga erbjuder Ensinger ett brett utbud av kvalitetsplatser med specifika elektriska egenskaper, till exempel antistatiska, statiskt dissipativa, ESD-skyddande eller konduktiva egenskaper.

Plaster med elektriska egenskaper klassificeras efter sitt specifika ytmotstånd, det vill säga det motstånd mot strömflöde som finns på plastens yta. Detta uttrycks som förhållandet mellan den anbringade spänningen i volt (V) och den genererade strömmen i ampere (A) baserat på Ohms lag.

UTBUD AV ELEKTRISKT VERKSAMMA PLASTER

Det stora utbudet av olika elektriska tillämpningar återspeglas i de olika kraven på plasten som används. För att säkerställa pålitlig hantering av mycket känsliga elektroniska komponenter är statiskt avledande material med bättre kontroll över livstiden mycket viktiga för att säkerställa den elektroniska delens operativa förmåga. Detta underlättar avsevärt att förhindra skada eller förstörelse av komponenterna under produktionen. Ensinger har utökat denna portfölj med nya ESD-material och ledande plast för att möta de ökande kraven från marknaden. Jämfört med andra industristandarder extruderas dessa halvfabrikat för att få ett större dimensions omfång för bättre effektivitet vid bearbetningsprocessen för de enskilda applikationerna.

Antistatiska och statiskt dissipativa plaster

Antistatiska plaster används för att undvika statiska laddningar och därmed skydda mot elektrostatisk urladdning (ESD). Statiskt dissipativa plaster minskar risken för skador på eller förstörelse av komponenter under produktion och används därför för att säkerställa säker hantering av mycket känsliga komponenter. Elektriskt aktiva material används även på området för maskinbygge, transportteknik och explosionsskydd. I dessa tillämpningar är plasternas förmåga att selektivt leda bort elektriska laddningar en viktig faktor för undvikande av explosiva urladdningar. 

Antistatiska och statisk dissipativa plaster erbjuder många fördelar jämfört med andra material eftersom de är lättare, har utmärkt beständighet mot väderpåverkan och tillhandahåller bra skydd mot termomekanisk belastning.

TECAPEEK SD black

PEEK SD är en elektriskt modifierad PEEK ESD-plast som är vanlig inom elektronikbranschen...

TECAFORM AH SD natural

Ensinger tillverkar POM-C modifierad med tillsats av ett speciellt antistatiskt ämne. Marknadsförs som TECAFORM AH SD natural.

Vi är tillverkare och leverantör av följande ESD-plast i form av stänger och skivor:

Elektriskt ledande plaster

Plaster med speciella elektriska egenskaper erbjuder en rad fördelar jämfört med andra material. Elektriskt ledande plaster har god beständighet mot väderpåverkan, skyddar mot termomekaniska belastningar och är endast minimalt känsliga för korrosion.

Den elektriska ledningsförmågan hos Ensingers kvalitetsplaster uppnås genom tillsats av elektriskt aktiva substanser. Till dessa hör bland annat speciellt ledande sot, kolfiber, nanorör i kol eller inherent ledande material.

Ensingers sortiment av högeffektiva termoplaster med elektriska egenskaper omfattar mångsidiga material och kan därmed användas för en mängd olika ändamål inom elektronik- och bilbranschen, på området för förnybar energi och inom maskinbygge.

TECAFORM AH ELS black

Denna extruderade POM-C fylld med kimrök erbjuder elektrisk ledningsförmåga med en ytresistivitet på ...

TECAPEEK ELS nano black

Denna extruderade PEEK fylld med kolnanorör erbjuder elektrisk ledningsförmåga med en ytresistivitet på ...
Vi tillhandahåller följande ledande plastmaterial i stänger och skivor: