Laser märkning av plaster

Lasermärkning av plast eller plastgravering är en process under vilken komponenter märks med hjälp av en laser. Polymeren som plastdelarna är gjorda av dikterar villkoren för  metoderna och även den energiinmatning som behövs för att märka plasten. Resultatet av lasermärkningen beror i stor utsträckning på typen av plast, tillsatser, färgämnen och typen av laser. Lasermärkning är en optisk process utan kontakt där plasten måste absorbera laserstrålen. Detta beteende används också vid lasersvetsning av plast, under vilken en svetspartner absorberar laserstrålen och den andra svetspartnern är transparent för laserstrålen. Många plaster och termoplaster går att lasermärka. Skulle en plasts egenskaper innebära att den inte kan laser märkas, kan den vanligtvis modifieras med en lämplig tillsats eller masterbatch för plastlasermärkning. Tillsatser som färgpigment kan också påverka kapaciteten för lasermarkering.

FÖRDELAR MED LASERMÄRKNING

Lasermärkning blir allt vanligare i industriella applikationer, eftersom de ses som extra pålitliga och ger många fördelar. Lasermärkning är extremt hållbar och även förfalskningsskyddande.

Ytterligare fördelar med lasermärkning (jämfört med konventionell märkteknik) är :

 • Permanent märkning, eftersom den är vatten beständig, slittålig, värmetålig och kemikalieresistent 
 • Maximal flexibilitet i märkningsdesignen - också lättare att märka på svåråtkomliga ställen
 • Kontaktfri process
  - och därför inget slitage på verktyg och inga kostnader för förbrukningsmateriel som kemikalier, bläck osv. 
  - materialet förblir fritt från tryck och spänningar så ett konstant resultat kan bibehållas 
 • Inga färgförändringar i ytan
 • Enkel hantering ingen för eller efterbehandling krävs
 

TYPER AV LASER

Vid lasermärkning genom laserstråleexponering genomgår plasten optiska yt-förändring. En mängd olika lasermedia används här, och dessa skiljer sig åt hur lasern genereras. En skillnad görs mellan gas, färg och solid state lasrar. Vid lasermärkning av plast påverkas resultatet inte bara av typen av laser utan även av den våglängd som används. För de flesta lasermärkningar är solid-state lasrar som Nd: YAG, fiberlaser och CO2-lasrar de bästa strålkällorna.

Ensinger har gjort framgångsrika försök med Nd: YAG solid state laser. Denna laser används också mycket ofta i praktiken.
Nd: YAG står för neodymium-doped yttrium aluminium garnet laser. Den använder en neodymium-doped YAG-kristall som ett aktivt medium. De bästa resultaten erhölls vid en våglängd på 1064 nm - detta är också det som används mest.

Användningsområden

Vid lasermärkning genom laserstråleexponering genomgår plasten optiska yt-förändring. En mängd olika lasermedia används här, och dessa skiljer sig åt hur lasern genereras. En skillnad görs mellan gas, färg och solid state lasrar. Vid lasermärkning av plast påverkas resultatet inte bara av typen av laser utan även av den våglängd som används. För de flesta lasermärkningar är solid-state lasrar som Nd: YAG, fiberlaser och CO2-lasrar de bästa strålkällorna.

Ensinger har gjort framgångsrika försök med Nd: YAG solid state laser. Denna laser används också mycket ofta i praktiken.
Nd: YAG står för neodymium-doped yttrium aluminium garnet laser. Den använder en neodymium-doped YAG-kristall som ett aktivt medium. De bästa resultaten erhölls vid en våglängd på 1064 nm - detta är också det som används mest.

 • Skyddskåpor i plast
 • Elektroniska komponenter
 • Kretskort till bilindustrin
 • Verktyg och verktygsdelar

lämpliga plaster för lasermärkning

Inte alla high-performance plaster är lämpliga för lasermärkning. Till exempel, POM (acetal) och polyamide PA utan modifieringar uppvisar vanligen ingen färgförändring vid märkning med NdYAG laser. Ensinger erbjuder därför ett urval av väl lämpade plaster för lasermärkning. Dessa inkluderar TECAFORM AH LM white, TECASON P MT and TECAPEEK natural. Lasermärkning av i synnerhet POM är en utmaning därför har TECAFORM AH LM white modifierats med ett laseradditiv.

Baserat på vår erfarenhet (grunden är en Nd:YAG laser med en våglängd på 1064 nm), följande plaster är väl lämpade för lasermärkning:

TECAFORM AH LM white

TECAFORM AH LM white är en modifierad POM-C som är lasermarkerbar (UV) och uppfyller kraven i livsmedels- och läkemedelsindustrin.

TECASON P MT black

TECASON P MT black lämpar sig för medicinska användningsområden. Black är en av färgerna i denna produktserie.