Måttstabila plaster

Måttstabiliteten avser polymerers förmåga att bibehålla sin storlek även under varierande omgivningsförhållanden. En måttstabil plast tenderar därför till låg vattenabsorption med låg termisk expansion. 

Till de måttstabila plasterna hör bland annat  PEEK, PPS, PSU, PPSU, PEI och PET.

Fuktabsorberande plaster

Fuktabsorption (även känt som vattenabsorption) är ett materials förmåga att ta upp fukt från sin omgivning. Plaster absorberar vatten i begränsad omfattning. Hur hög fuktabsorptionen är beror på typen av plast och omgivningsvillkoren såsom temperatur, fuktighet och kontakttid.

Fuktabsorption kan inte bara leda till måttförändringar utan även påverka materialets egenskaper såsom mekanisk styrka, elektrisk ledningsförmåga och dielektrisk förlust. 

Den enda polymeren utan någon som helst vattenabsorption är PTFE. Plaster med mycket låg vattenabsorption är bland annat PEEK,PPS, PSU, PPSU, PEI, PVDF, PET, PPE, PP och PE. Även  POM, PA12, PC och ABS kännetecknas av låg vattenabsorption.

Polyamider (nyloner) kännetecknas i regel av högre vattenabsorption än andra tekniska plaster. Detta leder till måttförändringar på färdiga delar, minskad styrka och även till ändringar i de elektriska isoleringsegenskaperna.

Termisk expansion

Koefficienten för den linjära termiska expansionen specificerar ett materials längdförändring till följd av ökande eller sjunkande temperatur. Plasters kemiska struktur gör att de i regel har en betydligt högre koefficient för den linjära termiska expansionen än metaller. Denna egenskap ska beaktas i följande fall:

  • Komponenter med snäva toleranser.
  • Stora temperaturvariationer.
  • Kompositer med metalldelar.

Plasters koefficient för den linjära termiska expansionen kan minskas drastiskt genom tillsats av förstärkningsfiber. Detta ger värden som kan jämföras de för aluminium.

Till de plaster som har låg termisk expansion och vattenabsorption och som därför är måttstabila hör bland annat följande:

Fuktabsorption 96 h