Kvalitetsplast med god limningsförmåga

I de flesta tillverkningsprocesser där plast binds med plast eller med andra materialkomponenter behövs i regel ett tredje material, nämligen lim, för att foga ihop delar i en limfog.

Limning är en mycket komplex process och ingen enkel lösning. Plaster är föremål för en rad olika parametrar och annan påverkan. Vissa plaster är dock enklare att limma än andra, till exempel många amorfa plaster som PC, PSU, PPSU, PES, PEI, PMMA, PS och vissa PI, eftersom de är delvis lösliga.

Det finns många olika installationstekniker för industriprocesser, som påverkas av faktorer som designvillkor, antal delar, komponentstorlek, tillämpningskrav och kostnadseffektivitet.

Limning är en mycket effektiv sammanfogningsmetod, som används för att upprätta en permanentanslutning mellan olika plaster eller mellan plast och andra material. Kemisk sammanfogning (limning) av plast erbjuder en rad fördelar jämfört med andra sammanfogningsmetoder:

  • Jämn fördelning av belastning
  • Inga skador på material
  • Ingen förvridning av de sammanfogade delarna
  • Olika materialkombinationer kan fogas samman
  • Samtidig försegling av fogen
  • Användning av färre komponenter 

Allmänna rekommendationer för lim

I tabellen nedan listas våra allmänna rekommendationer i fråga om limtyper för limning av plast från Ensinger.

Plaster som inte lämpar sig för limning eller som lämpar sig för limning endast under specifika villkor är följande: 

Grunderna för limning av plast 

För korrekt limning av plast måste flera externa faktorer beaktas:

  • Limmet ska uppfylla de viktigaste materialkraven för det avsedda användningsområdet. Detta gäller efterlevnad av specifika föreskrifter (t.ex. för livsmedelskontakt) och mekaniska egenskaper.
  • Dessutom ska termiska och kemiska villkor beaktas vid limning av plast.
  • Slutligen är det viktigt att beakta tekniska krav som ytförbehandling och applikationstid.

Tänk på att det finns risk för spänningssprickor vid limning av amorfa plaster. Vid limning av plast krävs alltid förbehandling.

(Vi rekommenderar att du rådfrågar limleverantören, som kan hjälpa dig välja det lämpligaste limmet. Specifika tester bör genomföras för alla faktiska projekt som omfattar limning av plaster).