Plaster med låg avgasning

I vissa industrisektorer, såsom halvledarteknik, flygteknik och energibranschen, gäller strikta krav på renheten hos plaster i fråga om avgasning och förekomsten av jonisk förorening. 
Material med låg avgasning används för tillämpningar med kraftigt undertryck såsom rymd- och luftfart och halvledarteknik. Många högkvalitativa plaster från Ensinger uppfyller dessa strikta krav. De erbjuder högsta materialrenhet samtidigt som de har låg vattenabsorption, vilket ger ökad stabilitet vid arbete i kraftigt undertryck. Tack vare den minimala risken för kontaminering kan kasseringsfrekvens minskas.

 Jonisk renhet

I ultrarena produktionsmiljöer såsom inom halvledar- och solenergibranschen kan jonisk förorening leda till högre kasseringsfrekvens.

Följande förstklassiga material från Ensinger för användning inom halvledarbranschen kan klassas som ”högrena”:

TECASINT 4111 natural

Det är en ofylld polyimid, som uppvisar extremt hög termisk stabilitet, extremt låg fuktupptagning och hög mekanisk styvhet.

TECASINT 1011 natural

TECASINT 1011 är en ofylld polyimid. Materialet sticker ut på grund av sin mycket höga styrka och sina goda töjningsegenskaper.

TECASINT 4011 natural

Detta ofyllda polyimide material erbjuder mycket låg fuktabsorption och hög oxidativ stabilitet tillsammans med förbättrad kemisk resistens.

TECASINT 2391 black

TECASINT 2391 black utvecklas av TECASINT 2011 och innehåller 15% MoS2. Optimala friktions- och slitegenskaper i vakuum.

TECAPEEK GF30 natural

TECAPEEK GF30 är ett specialmodifierat PEEK-material med 30 % glasfiberförstärkning.

TECASINT 2011 natural

TECASINT 2011 natural har mycket hög elasticitetsmodul, hög styvhet och hårdhet samt låg avgasning.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.