Gıda endüstrisi için plastikler
Güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlandı
Günther Maschinenbau GmbH

Gıda endüstrisi için uygun malzeme çözümleri

FDA ve Avrupa Gıdayla Temas düzenlemelerinin sıkı talepleri ile uyumlu gıdada kullanılabilir plastik üretmek, bu alanda çalışan termoplastik işleme operatörleri için önemli bir gerekliliktir. Ensinger'in çözüm teklifi: Standart mühendislik termoplastikleri portföyümüzün yanı sıra, gıda teknolojisinin özel taleplerini güvenlik ve performans açısından karşılayan özel gıda ile temas eden malzemelerin portföyünü de sunmak.

 

Ensinger , gıda ile temas etmesi planlanan malzeme ve parçalar için ürün özelinde hazırladığı gıdayla temasa uygunluk sertifikalarında, kullanılan hammaddelerin FDA onayını deklere etmenin yanı sıra, ürünün (AT) 1935/2004, iyi üretim uygulamaları (GMP) için (AT) 2023/2006 ve (AB) 10/2011 (plastik yarı mamul ürünler için migrasyon testi),  regülasyonlarına uygunluğunu deklere eder.

 

Hafiflik ve kolay işlenebilirlik özellikleri sayesinde, gıda endüstrisinde kullanılabilir malzemeler et, balık ve kümes hayvanları işleme ve süt ürünleri, unlu mamuller ve şekerleme üretimi için tesis ve makinelerin çeşitli uygulamalarındaki metallerin yerini alabilir. Ensinger'in gıda ile temasa uygun malzemeleri üretimi canlandırır ve üretim sürecinde hız ve güvenliği artırır. Ayrıca, metal algılanabilirliğinin gerekli olduğu yerlerde, özel metallerin tespit edilebildiği plastiklerimiz ve gıda için optik olarak tespit edilebilir mavi malzememiz, gelişmiş performans ve masrafını azaltma için geleneksel plastiklere alternatif olabilir.

 

Teknik ofisimiz, yeni malzemelerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, gıda ile temas eden plastik uygulamanız için en uygun malzemeleri seçmenizde size yardımcı olabilir.


Gıda endüstrisi İÇİN avantajlar

Ensinger, üretim güvenliği, kesintisiz izlenebilirlik ve ürün sertifikaları konularında sıkı kalite ve güvenlik gerekliliklerini karşılayan gıda ile temasa uyumlu plastikleri sağlayabilir. Gıda endüstrisi portföyü, FDA ve AB 10/2011 yönetmeliklerine uygun malzemeleri içerir. Diğer yönetmelikler talep edilmesi halinde sunulacaktır.

Gıda teknolojisi için ürün portföyümüz gıda ile temasa uyumlu veya uyumlu olmayan çeşitli uygulamalar için geniş bir yelpazede mühendislik ve yüksek performanslı plastikler sunar. Et, balık ve kümes hayvanları işleme tesislerinde ve makinelerindeki gıdada kullanılabilir plastikler için sayısız uygulama olanakları vardır. Ayrıca, Ensinger'in gıda uygulamalarına yönelik plastikleri, süt ürünleri, unlu mamuller ve şekerleme endüstrileri gibi birçok farklı imalatta üretim, hız ve güvenliği arttırır. 

Metalleri değiştirirken dikkate alınması gereken ana faktörlerden biri plastik kullanımı sayesinde daha hafif bir bileşenin olasılığıdır. Gıda teknolojisi için bu, artırılmış işlem hızı ve üretim verimliliği anlamına gelebilmektedir.

Metal bileşenleri veya kayma parçalarını plastik ile değiştirirken normalde harici yağlama işlemini kaldırabilirsiniz, böylece yağların veya greslerin yiyeceklere bulaşma riskini ortadan kaldırırsınız.  Ensinger, üretim güvenliği, kesintisiz izlenebilirlik ve ürün sertifikaları konularında sıkı kalite ve güvenlik talepleri ile gıda ile temas uyumlu plastikler sağlar.
Düzenli olarak temizlenen veya sterilize edilen gıda bileşenleriniz için doğru plastiklerin seçilmesi, normalde metallerle (örneğin boyama, yüzey işlemi veya pahalı özel alaşım yelpazesi) gerektiği gibi korozyona karşı ek bir korumaya gerek olmadığı anlamına gelir. Tüm Ensinger gıdada kullanılabilir plastikleri yeniden kullanılabilirliği ve bileşenlerin güvenliğini sağlamak için temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır. Ayrıca, mavi malzemelerin kullanımı sayesinde bileşenlerin temizliği daha kolay bir şekilde belirlenebilir, çünkü sporlar, küfler, gıda ve deterjan kalıntıları diğer renkli malzemelerle karşılaştırıldığında daha net görülebilir. 

Gıda işleme hatlarında, olası plastik parçalarının tanımlanması çok önemli bir işlevdir. Portföyümüzdeki gıda ile temas eden ve metallerin tespit edilebildiği plastikler için kullanılan mavi malzeme, maddelerin herhangi bir zararlı etkiden kaçınmak için malzemeden gıdaya olası migrasyonunu kontrol etmek ve sınırlandırmak üzere uluslararası yönetmeliklere uygun olarak gıda üretim süreçlerinin güvenliğini arttırabilir.

ID serilerinden tüm gıdada kullanılabilir plastikler metal dedektörler kullanılarak tespit edilebilen ve gıdadaki plastiğin kirlenmesini önlemek için gıda ile temas eden bir katkı maddesinin eklenmesiyle üretilir . Mavi plastikler, yüksek görünürlükleri ve hızlı bir şekilde tanımlanmaları sayesinde, diğer renkli malzemelerle karşılaştırıldığında daha net görülebilir.


Gıda Endüstrisi Çözümleri

Gıda güvenliğine uygun malzemeler

Ham madde için FDA onaylı, (AT) 2023/2006 ve kesintisiz izlenebilirliğin yanı sıra (AT) 1935/2004, (AB) 10/2011 yönetmelikleri ile uyumlu malzemeler.

Metal dedektörü ile tespit edilebilen plastikler

Metal dedektörlü gıda işleme hatlarında tespit edilebilir “ID/UD” malzemelerimiz daha iyi kontrol için kullanılabilir .

Gıda için mavi malzemeler

Mavi, gıda endüstrisinde yüksek görünürlük (optik algılama), kolay bileşen temizliği ve gıdalara plastik bulaşmasının hızlı bir şekilde tanımlanması için yaygın olarak kullanılmaktadır.


Ultra tespit edilebilir plastikler

Gıda endüstrisi uygulamalarındaki plastikler, özellikle gıda bölgesindeki istenmeyen parçacıkları tespit etmek için kullanılan farklı yöntemlerle olduğu için, genellikle çok yönlülük gerektirir. Ensinger’in Ultra tespit edilebilir (UD) ürünleri, en yaygın kullanılan üç parçacık algılama sistemi, Optik, Metal ve X-ışını dedektörü tarafından görülebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kimyasala dayanıklı plastikler

Gıda işleme ekipmanlarını temizlemek için sert kimyasallar kullanılır. Gıda ile temas eden plastiklerin beklenen koşullara dayanabilmesini sağlamak için kimyasal dayanıklılığın genel bir değerlendirmesi sağlanır.

Kayma ve sürtünme malzemeleri

Gıdaların işlenmesi genellikle ürünlerin veya ambalajın taşınmasını içerdiği için gıda ile temas eden plastiklerin kayma veya sürtünme davranımı önemli bir özelliktir. 


Gıda endüstrisi için işlenebilir plastikler

Ensinger, üretim güvenliği, kesintisiz izlenebilirlik ve ürün sertifikaları konularında sıkı kalite ve güvenlik gereklilikleri ile aşağıdaki gibi gıda ile temasa uyumlu plastikler sağlar:

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural asetal, çoğu diğer termoplastiklerde bulunmayan fiziksel özelliklerin benzersiz bir dengesine sahip gözeneksiz, dolgusuz POM-C’dir.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue, gıda ürünlerinde istenmeyen parçaları tanımlamak için optik algılama ekipmanı kullanan gıda tesislerinde malzemenin görülebilirliğini optimize etmek için parlak mavi renkte POM-C asetal kopolimeridir.

TECAPEEK natural

Polietereterketon (PEEK) - TECAPEEK natural, Ensinger tarafından üretilen yüksek performans ve yüksek sıcaklıkta çalışma özelliklerine sahip, yarı kristal termoplastiktir...

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue, Victrex® PEEK polimeri ile üretilmiş metal dedektöründe tespit edebilen bir PEEK'tir.

Gıda endüstrisi vaka ÇALIŞMALARI

İğne bloğu

TECAFORM AH blue'dan üretildi

Et işleme için iğne bloğu

Yalnızca gıdayla doğrudan temas eden bileşenler gıda ile temas yönetmeliğine uygun malzemelerden yapılmamalıdır. Bu blok, iğneler kullanılarak salin enjeksiyonu ile lezzet ve raf ömrünü artırmak için geliştirilen tam otomatik bir sistemin bileşenidir, bu nedenle güvenlik önemli bir gereksinimdir.

Gıda sıyırıcı

TECAFORM AH ID blue'dan üretildi

Gıda sıyırıcı, tespit edilebilir POM-C ile güvende

Gıda endüstrisinde, çoğu doldurma makinesi, gıdanın sabit bir şekilde akışını sağlamak için hunide bir sıyırıcı kullanır. Müşteri, Et veya sosis eti için bu sıyırıcının üretiminde, gıda endüstrisi sınıfı asetal olan TECAFORM AH natural 'yi kullandı, ancak gıdadaki herhangi bir plastik kirlenmenin tespitini iyileştirmek için TECAFORM AH ID blue kullanmaya karar verdi.

Fırın makine ekipmanı

TECAFORM AH blue'dan üretildi

Markalı ve güvenli fırın makina ekipmanları

Danimarkalı şirket Form & Frys, fırıncılık endüstrisi için tasarlanmış özel makinelerin yanı sıra standart makineler de üretmektedir. Makineleri için, şirket hem markasını renk ile özelleştiren, hem de üretim sürecinde gıdadaki herhangi bir plastiğin hızlı bir şekilde algılanmasını sağlamak için TECAFORM AH mavi'yi seçti.

Gıda endüstrisi plastik malzemeleri hakkında sık sorulan sorular

 • Yarı mamul ürünler veya kesilmiş parçalar DIN'e uygun olarak artı toleranslarla üretilir, böylece dış yüzey başka bir deyişle herhangi bir renk bozulması veya sürtünmeden dolayı aşınma, kullanılacak bitmiş parçanın üretimi sırasında bozulmadan kaldırılabilir. Daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.


 • Asıl amaç, plastik parça ile temas halindeki gıdalar arasındaki karşılıklı negatif etkiyi organoleptik, renkle ilgili ve birincil olarak toksik etkiler şeklinde dışlamaktır. Her üretim seviyesinde sorunsuz bir şekilde uygulanan uygunluk beyanları, gıda güvenliğinin sağlanmasında temel araçlardır. Ürün ve işlem verilerinin doğrulanabilir dokümantasyonu ile kalite güvence sistemlerinde uygulanan iyi üretim uygulaması (GMP) yöntemlerini kullanarak izlenebilirlik verileri de eklenmiştir.  Daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.
 • Gıda endüstrisi için Ensinger yarı mamul plastikler, FDA yönetmeliklerinin ham madde onayı için direktiflerle uyumludur. FDA ve Ensinger ürünleri hakkında daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.
 • Plastik yarı mamül çubuk, plaka ve içi boş çubukları, yönetmeliklerde belirtildiği şekilde tanımlanmış nihai bir amaca ve geometriye sahip hazır ürünler değildir. Bu özel uygulama için nihai test tüm uygulama koşullarının bilgisini gerektirir. Etki eden faktörler temas ortamı, temas süresi, sıcaklık ve temizlik koşullarını içerir. Sonuç olarak, yarı mamül stok şekilleri tedarikçisi tarafından bileşen üzerinde migrasyon değerlerinin kesin ve nihai bir değerlendirmesi yapılamaz. Bu görev, sağlanan migrasyon limiti bilgilerine dayanarak son ve bitmiş ürün üreticisinin veya operatörünün sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.


 • Ensinger gıda endüstrisi için tasarlanmış yarı mamul plastikleri, (AB) No 10/2011 yönetmeliği ve ham madde için FDA onayı gereğince üretilmektedir. Daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.


 • İçme suyu, şu anda uluslararası düzeyde standardize edilmemiş özel yönetmeliklere uygun olarak izlenmektedir. Daha fazla bilgi websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.
 • Bu bağlamda Ensinger, kullanıma özgü hazır parça geometrisi olmayan yarı mamul ürünlerin tedarikçisidir. Hazır bir parça haline gelmek için ek işlem adımlarını takiben, son bileşen tasarımını dikkate alarak nihai ürünü dağıtan şirketin tesislerinde nihai denetleme yapılmalıdır. Yarı mamul ürün üzerinde yapılan testler bilgi vermekten daha fazlasını yapamaz. Ürünün nihai durumunu (yüzey kalitesi gibi ) yansıtmaz. Daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz


 • Belirli bir gıda kategorisine uygun gıda simülasyonları, yönetmeliğin Ek III'ünde yer alan tablo 2 gereğince seçilmiştir. A, B ve D2 gıda benzerlerindeki (veya ikame benzerlerinin kullanılabildiği yerde) migrasyon değerinin test edilmesi, her türlü gıdayı içerir. Bu aynı zamanda C, D1 ve E benzerlerinin tablo 2'de uygulanabilir olduğu yerlere tahsis edilen gıdaları da kapsar. Daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.  

 • Özel izlenebilirlik yöntemi sayesinde Ensinger kendi yarı mamul malzemelerin tüm üretim zincirini belirleyebilmekte ve izleyebilmektedir. Daha fazla bilgi websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.

 • Ürünlerin karıştırılmaması veya yanlış anlaşılmaması için ürün adı, ürün numarası ve üretim lot numarasını içeren ürün kodu ürünler üzerine yazılır. Daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.

 • Kodlama mürekkebi ve renkli yazıcı mürekkepleri test edilmekte ve fizyolojik olarak zararsız olarak onaylanmaktadır. Daha fazla bilgi için websitemizin global versiyonunu ziyaret ediniz.