Knæimplantater

Producenter af knæimplantater arbejder i et globalt marked. Ud over de faktiske implantater, værktøjer og instrumenter, som gør betjeningen under operationen nemmere, er det også blevet en væsentlig faktor, at patientsikkerheden forbedres, og at de efterfølgende udgifter til rehabilitering reduceres. Producenterne af knæimplantater producerer ofte testimplantater, som kan bidrage til at differentiere produkterne fra konkurrenternes, eksempelvis ved iøjenfaldende farve.

Testimplantater fremstillet af termoplastmaterialer, som TECASON P MT, har i mange år været brugt med stor succes. Men alle andre testimplantater - herunder lårbensdele, skinnebensdele og eventuelt underben - har normalt været lavet af metal.

  • Med metaller er der imidlertid en øget risiko for manglende biokompatibilitet. For metaller bliver biokompatibilitet kun testet og bekræftet for overfladebelægningen. I tilfælde af skade på overfladen, kan biokompatibiliteten mistes. 
  • De metalkomponenter, der har været brugt indtil nu, har en højere vægt end plastkomponenterne, hvilket kan øge driftsudgifterne under sterilisering: afhængigt af antallet af instrumenter, kan det være nødvendigt at håndtere flere steriliseringsbakker, eftersom den acceptable totale vægt hurtigt overstiges, med de tunge metaldele.
  • Transmission af røntgenstråler er særlig vigtig, når implantatet skal tilpasses, men det er ikke muligt med metaller.

Fremtiden for testimplantater 

I samarbejde med vores kunder er det lykkes os, næsten helt, at erstatte metaller i testimplantater - herunder lårbens- og skinnebensdel og underben - med termoplastmaterialer, som TECASON P MT eller TECAPEEK MT. 
Det vigtigste krav er konsistens i biokompatibilitet. Alle vores halvfabrikata af MT plast er derfor testet iht. ISO 10993. Biokompatibilitet bevares, selvom overfladen på testimplantaterne i plast bliver beskadiget. 

Ensingers MT plastsortiment er udvidet med XRO typer (opale røntgenbestandige plastmaterialer). Ved at anvende TECAPEEK MT XRO og TECASON P MT XRO er det muligt specifikt at kontrollere, hvilke komponenter, der er synlige under røntgen. Det giver mulighed for at anvende røntgen som kontrol, for at foretage præcise tilpasninger.
Der findes et meget stort farveudvalg inden for MT sortimentet, som i høj grad øger fleksibiliteten, i forhold til design af testimplantaterne. Formaterne på testimplantaterne kan således kodes, ved hjælp af forskellige farver. Dette gør håndteringen under selve operationen, og tilpasningen af implantatet til patienten nemmere. MT plastmaterialer kan både farves og mærkes med laser. Begge dele gør det nemmere at brande testimplantater. 

De specielle egenskaber ved vores high performance plastmaterialer giver mulighed for udvikling af kreative løsninger, også i selve designfasen. Ved TECASON P MT er styrke og stivhed f.eks. nøje afstemt. Krævende konstruktioner, såsom snaplåse og hængsler, kan fremstilles af plast, hvorimod det ikke er muligt i metal.  

Fordele 

styrket varemærke og brand

Især inden for medico udstyr, hvor form skal følge funktion, er det svært at skelne produkter fra design. Ved hjælp af plast i forskellige farver, med lasermærkning og med den designfrihed, de mekaniske egenskaber tillader, har vi opnået endnu større designfrihed. Det gør det mulighed for producenter at skille deres produkt ud fra konkurrerende produkter.

økonomisk bearbejdning og reduceret efterbehandling

Plastmaterialer kan nemmere og hurtigere bearbejdes i forhold til metaller. Sektioner med skarpe eller rå kanter og svære overflader kan nemmere implementeres, hvilket reducerer nødvendig efterbehandling såsom afgrating. 

Lang klinisk brug

MT plastmaterialer er meget bestandige mod en lang række steriliseringsmetoder, såsom sterilisering med overhedet damp, og er desuden meget kemikaliebestandige. Dette giver testimplantater, udelukkende fremstillet af plast, en meget lang levetid inden for klinisk brug. 

Flere testimplantater pr. bakke, takket være lavere vægt

Den lave egenvægt på MT plastmaterialerne er en væsentlig økonomisk fordel. De er helt op til 80 % lettere end stål, og 50 % lettere end titanium eller aluminium. Jo flere testimplantater, der kan transporteres pr. bakke, jo færre bakker vil være i cirkulation. Dette reducerer produktionsomkostningerne for dem, der fremstiller knæproteser og reducerer også den efterfølgende gennemløbstid på hospitaler og klinikker. Et stærkt salgsargument.

Sikker produktregistrering

Produktregistering er yderst følsom inden for medicinsk udstyr og er ofte meget kompliceret og krævende. Under produktudvikling hjælper biokompatibilitetstest på halvfabrikata brugeren med at foretage en risikovurdering og forbedrer sikkerheden. Vores mål er også at opbygge og bevare langsigtede partnerskaber med vores kunder og leverandører og dermed sikre konsistens i formuleringer og brug. Hvis ændringer er uundgåelige, vil vi naturligvis straks skride til handling i overensstemmelse med vores Change Notification Commitment.

Materialer til testimplantater til knæ