PVDF - Poliviniliden florür

TECAFLON PVDF Ensinger Plastikleri

PVDF malzeme (kimyada poliviniliden florür olarak bilinir), Ensinger tarafından talaşlı imalat  için standart yarı mamul olarak levha ve çubuklar şeklinde imal edilir. Poliviniliden florür; opak, yarı kristal bir termoplastik floropolimerdir. PVDF, mükemmel kimyasal direnç ile karakterize olup, diğer floroplastiklerde görülebilecek düşük mekanik değerler ve/veya işleme güçlükleri gibi dezavantajları yoktur. PVDF malzemenin erime noktası 171°C’dir.

PVDF Malzeme özellikleri ve spesifikasyonları

PVDF özellikleri aşağıdaki şekildedir:

 • Floropolimerlere kıyasla düşük yoğunluk
 • Diğer floropolimerlere kıyasla iyi mekanik dayanım
 • Yüksek sürekli çalışma sıcaklığı (140°C)
 • Neredeyse hiç nem emilimi olmaması
 • İyi boyutsal stabilite
 • Yüksek kimyasal direnç
 • İyi hidroliz direnci
 • UV direnci
 • Radyasyon direnci
 • İyi elektrik yalıtımı
 • Yüksek aşınma direnci

Üretilen PVDF Malzemeler

PVDF polimeri Ensinger tarafından TECAFLON ticari markası altında üretilir. Ensinger TECAFLON PVDF ailesinde aşağıdaki modifikasyonlar yer alır:
 • TECAFLON PVDF natural - dolgusuz PVDF
 • TECAFLON PVDF ELS black - elektriği ileten PVDF
 • TECAFLON PVDF CF8 -  karbon elyaf takviyeli PVDF

Ensinger, aşağıdaki şekillerde PVDF üretir:

 • PVDF çubuk
 • PVDF levha

TECAFLON PVDF natural

Bu dolgusuz malzeme Ensinger'in temel PVDF ürünüdür. Yüksek yoğunluk, yüksek mekanik dayanım ve kimyasal direnci, çok düşük nem emilimi ile birleştirir...

Tipik PVDF uygulamaları

 • Mekanik gerilimi daha yüksek olan kimyasal tesis mühendisliği
 • Sıcaklıkları ve mekanik yükleri daha yüksek olan gıda ve eczacılık endüstrileri
 • Valfler
 • Filtre plakaları
 • Bağlantı elemanları
 • Boru hatları
 • Bobin gövdeleri