TECAPEEK CMP natural

PEEK för CMP-tillämpningar

TECAPEEK CMP är en Victrex® PEEK-polymer som har specialmodifierats för användning inom halvledarindustrin och särskilt för delar på CMP-utrustning (chemical mechanical planarization). Materialet erbjuder den enastående egenskapsprofil som kännetecknar PEEK-materialet. I denna ingår bland annat hög mekanisk styrka och måttstabilitet för mycket snäva komponenttoleranser och låg tendens till krypning. TECAPEEK CMP har högre renhetsgrad än TECAPEEK. Dessa egenskaper i kombination med utmärkt beständighet mot kemikalier och förbättrad slitage- och friktionsegenskaper avrundar egenskapsprofilen för denna modifiering av PEEK CMP.

Fakta

Kemisk beteckning
PEEK (polyetereterketon)
Färg
Beige
Densitet
1,31 g/cm3

huvud funktioner

 • bra värmeledningstemperatur
 • bra för maskinbearbetning
 • inneboende flamskyddsmedel
 • hydrolys och överhettad ångbeständig
 • hög seghet
 • motstånd mot hög energi strålning
 • bra glid och slitegenskaper
 • högt krypmotstånd

Målindustrier

Ladda ner

Tekniska detaljer


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mekaniska Egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Elasticitetsmodul (böjningstest) 3900 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Böjhållfasthet 160 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Brottförlängning 50 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Böjhållfasthet 110 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Dragtöjning 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Elasticitetsmodul (dragprov) 4100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Draghållfasthet 110 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Kultrycks hårdhet 240 MPa ISO 2039-1
  slagstyrka (charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Kompressionsmodul 3200 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Slagseghet 4 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA
  Kompressionsstyrka 34 MPa 1% / 2% EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Värmeledningsförmåga Värde Enhet Parametrar Norm
  värmeförvrängning stemperatur 162 C HDT, Method A ISO-R 75 Method A
  Smält temperatur 340 C DIN EN ISO 11357
  Glasövergångstemperatur 151 C DIN EN ISO 11357
  Värmeledningsförmåga 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifik värme 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  termisk expansion 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Service temperatur 300 C short term NN
  termisk expansion 6 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Service temperatur 260 C long term NN
  termisk expansion 7 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektriska egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Specifikt ytmotstånd 1015 O Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
  Specifik volymr esistans 1015 O*cm Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
  Dielektrisk styrka 73 kV/mm 23°C, 50% r.h. ISO 60243-1
  Motståndskraft mot spårning (CTI) 125 V Platin electrode, 23°C, 50% r.h., solvent A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Övriga egenskaper Värde Enhet Parametrar Norm
  Motstånd mot varmvatten / baser + - -
  Motståndskraft förvittring - - -
  Vatten absorption 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

Lager program