5 grudnia 2022 / Informacja prasowa

Firma Ensinger publikuje pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Określenie pozycji na drodze do zarządzania zrównoważonego społecznie i środowiskowo

Przetwórca tworzyw sztucznych, firma Ensinger, opublikowała swój pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Dokument wzmacnia zaangażowanie rodzinnej firmy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i obejmuje cztery obszary: Strategię i Procesy, Środowisko, Sprawy Społeczne oraz Ład Korporacyjny.

„Aby konsekwentnie podążać drogą zrównoważonego rozwoju, postanowiliśmy uwzględnić również nierozwiązane kwestie i zidentyfikowane niedociągnięcia", wyjaśnia Klaus Ensinger, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju. „Nasze działania powinny być weryfikowalne. W tym sensie niniejszy raport służy jako stanowisko w odniesieniu do celów i kamieni milowych na drodze do zarządzania zgodnego społecznie i środowiskowo”.

40-stronicowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju został opracowany zgodnie z niemieckimi i międzynarodowymi standardami. Pierwszy rozdział opisuje procesy i przepisy, które zapewniają, że cele zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w codziennej działalności w firmie Ensinger. Druga część poświęcona jest zagadnieniom ochrony środowiska i klimatu oraz wykorzystaniu zasobów. W trzecim rozdziale autorzy przyglądają się warunkom pracy i działalności charytatywnej. W końcowej części przedstawione zostały zagadnienia etyczne i prawne w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem.

W poprzednim roku sprawozdawczym 2021/22 firma Ensinger po raz pierwszy obliczyła emisję gazów cieplarnianych dla swoich trzech niemieckich zakładów i podsumowała je w bilansie. W przyszłości do ewidencji mają zostać sukcesywnie włączane zagraniczne zakłady i oddziały. Z korporacyjnej strategii klimatycznej wynikają cele redukcji emisji CO2, które firma Ensinger wkrótce przedłoży do kontroli do Science Based Target Initiative (SBTi).

Klaus Ensinger jest głęboko przekonany, że działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju można w dużym stopniu pogodzić z dzisiejszymi wyzwaniami. "Tworzywa konstrukcyjne przyczyniają się do zmniejszenia wagi, a tym samym paliwa, pomagają uniknąć stosowania olejów i smarów oraz obniżają koszty konserwacji. Dzięki temu materiały polimerowe zmniejszają ślad ekologiczny komponentów, w których są stosowane. Szczególnie wyróżniającym się przykładem zrównoważonego produktu jest nasz profil izolacyjny insulbar RE, który jest wykonany z poliamidu pochodzącego z recyklingu i zapewnia skuteczną izolację termiczną metalowych systemów okiennych."

Pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Ensinger GmbH można znaleźć tutaj:


O firmie Ensinger

Grupa Ensinger zajmuje się tworzeniem, produkcją i sprzedażą kompaundów, półwyrobów, kompozytów, elementów gotowych i profili wykonanych zarówno z tworzyw konstrukcyjnych jak i wysokosprawnych. Do przetwarzania polimerów termoplastycznych firma Ensinger wykorzystuje szeroką gamę technologii produkcyjnych, takich jak wytłaczanie, obróbka skrawaniem, wtrysk, odlewanie, spiekanie i prasowanie. To rodzinne przedsiębiorstwo zatrudniające w sumie 2,600 pracowników w 33 lokalizacjach jest reprezentowane na całym świecie i posiada zakłady produkcyjne i biura sprzedaży we wszystkich większych regionach przemysłowych.

Strona tytułowa pierwszego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju firmy Ensinger
Klaus Ensinger, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Ensinger
Magazyn wysokiego składowania w zakładzie w Nufringen. Sukces gospodarczy i zrównoważone podejście nie muszą być ze sobą sprzeczne.
Firma Ensinger w coraz większym stopniu wykorzystuje energię elektryczną z własnych instalacji fotowoltaicznych. Moc zainstalowana w niemieckich zakładach wynosi już 750 kWp. Oznacza to, że rocznie z trzech instalacji wytwarzanych jest blisko 360 MWh energii elektrycznej. Na terenie fabryki w Cham budowana jest kolejna instalacja o mocy 930 kWp.
Profile z tworzyw sztucznych między metalowymi osłonami izolują ramę okienną. „Przekładka termiczna” została opracowana przez Wilfrieda Ensingera pod koniec lat 70. XX wieku w celu izolacji termicznej okien, drzwi i fasad wykonanych z aluminium i stali. Nowoczesny profil izolacyjny insulbar RE wykonany jest w 100% z poliamidu pochodzącego z recyklingu, dzięki czemu podczas produkcji oszczędza się cenne zasoby naturalne. W porównaniu z konwencjonalnymi prętami poliamidowymi zużycie paliw kopalnych jest mniejsze o 92%, emisja CO2 o 91%, a zużycie wody o 78% (por. Deklarację Środowiskową Produktu).

Kontakt do zapytań prasowych

Ensinger Polska Sp. z o.o.

Telefon +48 65 529 58 10
[obfemailstart]aW5mb0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]


Do pobrania