11 marca 2022

Firma Ensinger odwołuje udział w targach K z powodu pandemii koronawirusa

Targi K to najważniejsze targi dla branży tworzyw sztucznych. Firma Ensinger od dawna jest jednym z wystawców prezentujących swoje portfolio co trzy lata w Düsseldorfie. Firma Ensinger planowała również wziąć udział w targach K (19-26 października) w 2022 roku. Niestety, na chwilę obecną nie można wykluczyć, że jesienią tego roku poziom zapadalności na koronawirusa ponownie wzrośnie do krytycznego poziomu. Po przeprowadzeniu kompleksowej oceny ryzyka, firma Ensinger postanowiła nie uczestniczyć w targach K 2022 jako wystawca.

Nie można przewidzieć dalszego przebiegu pandemii. Możliwe, że nie pojawią się kolejne niebezpieczne warianty wirusa, a liczba przypadków nie wzrośnie gwałtownie tej jesieni. Jednak planowanie pojawienia się na targach wymaga kilkumiesięcznego wyprzedzenia. Z dużym wyprzedzeniem trzeba też rezerwować pokoje hotelowe i połączenia lotnicze. Nawet jeśli sytuacja pandemiczna będzie sprzyjająca, firmy muszą liczyć się z tym, że międzynarodowa frekwencja na stoisku będzie niższa niż na poprzednich targach K.

Podjęcie decyzji przez Zarząd o rezygnacji z udziału w targach K 2022 jako wystawca nie było łatwe. Zespoły sprzedażowe bardzo chętnie skorzystałyby z okazji, aby ponownie osobiście porozmawiać z klientami i zainteresowanymi stronami na stoisku. Jednak ochrona zdrowia jest na pierwszym miejscu. Firma Ensinger nie może lekceważyć tej odpowiedzialności.

Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, poszczególni przedstawiciele firmy wezmą udział w targach K jako zwiedzający. Ponadto, firma Ensinger pracuje obecnie nad kilkoma projektami bezpośredniej komunikacji z klientami.