TECAPET TF grey

PET z dodatkiem PTFE

TECAPET TF grey to poliester PET zmodyfikowany poprzez dodanie PTFE w celu poprawy jego odporności na zużycie. Materiał nadaje się do stosowania w wielu obszarach w sektorze przetwórstwa żywności, gdyż spełnia wszystkie wymogi zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Dodatek PTFE w postaci stałego środka smarnego sprawia, że ten materiał PET wykazuje doskonałe właściwości ślizgowe oraz dużą odporność na zużycie, a także właściwości fizyczne charakterystyczne dla standardowego poliestru TECAPET PET.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PET (polietylenu tereftalan)
kolor
szary
gęstość
1,43 g/cm3

główne cechy

 • wysoka wytrzymałość
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • wysoka ciągliwość
 • dobra odporność chemiczna
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka sztywność
 • nie odporny na wodę powyżej 60°C

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 78 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 78 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 6 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 119 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3300 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2700 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 21/38/86 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 42 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 82 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 82 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 249 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.30 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 170 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 110 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 10 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady - - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - NN
  Wchłanianie wody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€ % -

program produkcyjny