11 kwietnia 2024 / Informacja prasowa

Firma Ensinger prezentuje zrównoważone rozwiązania w zakresie tworzyw sztucznych

Materiały pochodzenia biologicznego i ponownie przetworzone zmniejszają emisję CO2

Przetwórca tworzyw sztucznych, firma Ensinger, zobowiązała się do osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważona przyszłość. Cel zerowej emisji netto został niedawno potwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Aby wnieść dodatkowy wkład w redukcję emisji gazów cieplarnianych, firma Ensinger wprowadziła teraz zrównoważone rozwiązania z tworzyw sztucznych składające się z półwyrobów pochodzenia biologicznego i ponownie przetworzonych. W działania na rzecz ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych zaangażowani są także partnerzy biznesowi firmy.

Rozszerzając swoją ofertę półwyrobów, firma Ensinger prezentuje dwie innowacyjne linie produktów, które umożliwiają znaczną redukcję śladu CO2:

Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego

Nowe biotoworzywa firmy Ensinger są produkowane z podstawowych materiałów wytwarzanych przez przemysł drzewny oraz z innych odpadów organicznych. Metoda produkcji płyt, prętów i rur z tworzyw sztucznych jest podobna do konwencjonalnych procesów produkcyjnych, co oznacza, że gwarantowane są podobne profile właściwości. Poza minimalnymi odchyleniami kolorystycznymi, tworzywa sztuczne pochodzenie biologicznego firmy Ensinger mają porównywalne specyfikacje.

Tworzywa sztuczne ponownie przetworzone

Druga nowa linia produktów, a mianowicie tworzywa sztuczne ponownie przetworzone, jest wytwarzana z materiałów zwrotnych i odpadów produkcyjnych powstających w procesach obróbki mechanicznej, dając w ten sposób drugie życie materiałom opartym na paliwach kopalnych. Chociaż właściwości materiałowe tych produktów mogą nieznacznie odbiegać od właściwości materiałów konwencjonalnych, korzyści dla środowiska wyraźnie je przewyższają. Tworzywa sztuczne ponownie przetworzone są dostępne w postaci prętów, rur i płyt.

Dalsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Oprócz innowacyjnych rozwiązań materiałowych, projekty energetyczne, oszczędność materiałów oraz recykling w decydujący sposób przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Inicjatywa zrównoważonego rozwoju firmy Ensinger składa się z czterech elementów.

  1. Prepare for Tomorrow (Przygotuj się dla przyszłości): Zgodnie z tą zasadą przewodnią firma Ensinger wdraża różnorodne projekty środowiskowe oraz środki oszczędzania energii, które pomagają zredukować emisję gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw i zbliżyć się do celu zerowego netto, do którego wzywa Porozumienie Paryskie.

  2. Reduce for Tomorrow (Ogranicz dla przyszłości): Ważnym krokiem na drodze do zrównoważonego rozwoju jest zmniejszenie śladu CO2 na początku łańcucha produkcyjnego. Firma Ensinger ściśle współpracuje ze swoimi klientami, aby oferować półwyroby w optymalnych formatach lub dostarczać gotowe elementy dostosowane do indywidualnych potrzeb, minimalizując w ten sposób ilość odpadów. Takie podejście nie tylko zmniejsza zużycie materiałów, ale także emisję gazów cieplarnianych generowanych przez transport.

  3. Recycle for Tomorrow (Recykling dla przyszłości): Recykling stanowi kluczowy wkład w ochronę zasobów surowców i redukcję emisji CO2. Firma Ensinger posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie różnorodnych metod przetwarzania polimerów i wspiera przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez systematyczny recykling tworzyw konstrukcyjnych i wysokowydajnych. Jedną z najważniejszych linii produktów firmy Ensinger są profile izolacyjne, które składają się w 100% z czystego poliamidu pochodzącego z recyklingu.

  4. Reuse for Tomorrow (Wykorzystaj ponownie dla przyszłości): Wielokrotne wykorzystanie surowców jest długoterminowym celem inicjatywy zrównoważonego rozwoju. Rozszerzając obecnie swoje portfolio o bioprodukty i półwyroby ponownie przetworzone, firma Ensinger odpowiada na rosnące zapotrzebowanie w tym sektorze.

Gospodarka o obiegu zamkniętym zamiast wykorzystania liniowego

"Wiele tworzyw sztucznych nadal trafia do utylizacji termicznej zamiast do recyklingu. Ponieważ chcemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych na całym świecie, niezbędne jest zrównoważone wykorzystanie tworzyw sztucznych" - podkreśla Nina Finkbeiner, Kierownik ds. Zarządzania Produktami w dziale półwyrobów. "W firmie Ensinger czujemy się zobowiązani do znalezienia sposobów na zminimalizowanie śladu ekologicznego naszych produktów. Nasze zrównoważone rozwiązania mają na celu zmniejszenie zależności od surowców kopalnych".

Nowe półwyroby pochodzenia biologicznego firmy Ensinger, produkowane przy użyciu zrównoważonych granulatów, obejmują TECAFORM AH EF natural (POM-C), a także TECAFORM AD EF natural (POM-H), TECAPEI EF natural (PEI) oraz TECAST T EF natural (PA6 C). 
Rodzina półwyrobów z pochodzących z przetworzonych polimerów zaczyna się od TECAPEEK RP natural (PEEK) i będzie systematycznie rozszerzana w przyszłości.

 

Dalsze informacje

 

Kontakt do zapytań technicznych


O firmie Ensinger

Grupa Ensinger zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją kompaundów, półwyrobów, kompozytów, elementów gotowych i profili wykonanych zarówno z tworzyw konstrukcyjnych jak i wysokosprawnych. Do przetwarzania polimerów termoplastycznych firma Ensinger wykorzystuje szeroką gamę technologii produkcyjnych, takich jak wytłaczanie, obróbka skrawaniem, wtrysk, odlewanie, spiekanie i prasowanie. To rodzinne przedsiębiorstwo zatrudniające w sumie 2,700 pracowników w 34 oddziałach produkcyjnych i sprzedażowych obecny jest w najważniejszych rejonach przemysłowych na całym świecie.

Prepare, reduce, recycle, reuse – cztery kategorie zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych. Firma Ensinger wspiera swoich klientów w tej podróży dzięki innowacyjnym produktom i rozwiązaniom.
Celem firmy Ensinger jest promowanie zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych.

Kontakt do zapytań prasowych

Ensinger Polska Sp. z o.o.

Telefon +48 65 529 58 10
[obfemailstart]aW5mb0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]


Do pobrania