22 lipca 2021 / Informacja prasowa

Firma Ensinger przedstawia strategię klimatyczną

Przetwórca tworzyw sztucznych koncentruje się na energii odnawialnej i cyklach materiałowych

Sektor produkcyjny, a w szczególności przemysł tworzyw sztucznych, ma do odegrania kluczową rolę w ograniczaniu zmian klimatycznych. Mając to na uwadze, właściciele i zarząd Grupy Ensinger zobowiązują się do odpowiedzialności za ograniczanie i stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo zgodnie z wymogami Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Strategia klimatyczna przyjęta obecnie przez przetwórcę tworzyw sztucznych przewiduje w pierwszej kolejności uzyskanie kompleksowego ogólnego obrazu globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) firmy. Na tej podstawie w trakcie roku obrachunkowego firma Ensinger podejmie decyzję o celach redukcyjnych. Równoważenie i wyznaczanie celów odbędzie się zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zamiarem jest przedstawienie i przyjęcie celów redukcji emisji w ramach inicjatywy Science-Based Target Initiative, niezależnej organizacji zajmującej się ukierunkowanym zarządzaniem działaniami. Środki redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikające z celów będą się koncentrować przede wszystkim na zarządzaniu energią i zasobami materiałowymi. Na przykład sukcesywnie ma być zwiększany udział kupowanej i wytwarzanej we własnym zakresie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ponadto, coraz więcej materiałów będzie integrowanych w cykl materiałowy. 

Firma Ensinger wykonała już kilka ważnych prac wstępnych dla tego projektu: prężnie działający system zarządzania energią i środowiskiem został wprowadzony już dawno temu. We współpracy z firmą ClimatePartner sporządzono bilans CO2 obejmujący okres dwóch lat. Udział energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych jest stale zwiększany, a w bieżącym roku obrachunkowym, w zakładzie Cham całe zapotrzebowanie na energię elektryczną zostanie przestawione na zieloną energię. Podobnie, w ostatnim czasie znacznie zwiększono udział materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystywanych i przetwarzanych wewnętrznie. 

Jako członek zarządu, dr Oliver Frey jest odpowiedzialny za opracowanie strategii klimatycznej w firmie Ensinger. "Jesteśmy przekonani, że w ciągu kilku lat uda nam się wyeliminować na całym świecie emisje, na które przedsiębiorstwo ma bezpośredni wpływ. Naszym celem jest prowadzenie działalności w sposób neutralny dla klimatu, w miarę możliwości bez konieczności korzystania z dodatkowych zewnętrznych systemów offsetowych", mówi dr Oliver Frey. 


O firmie Ensinger

Grupa Ensinger zajmuje się tworzeniem, produkcją i sprzedażą kompaundów, półwyrobów, kompozytów, elementów gotowych i profili wykonanych zarówno z tworzyw konstrukcyjnych jak i wysokosprawnych. Do przetwarzania polimerów termoplastycznych firma Ensinger wykorzystuje szeroką gamę technologii produkcyjnych, takich jak wytłaczanie, obróbka skrawaniem, wtrysk, odlewanie, spiekanie i prasowanie. To rodzinne przedsiębiorstwo zatrudniające w sumie 2,700 pracowników w 35 lokalizacjach jest reprezentowane na całym świecie i posiada zakłady produkcyjne i biura sprzedaży we wszystkich większych regionach przemysłowych.

Jako członek zarządu dr Oliver Frey odpowiada za opracowanie strategii klimatycznej Grupy Ensinger. (Zdjęcie: Ensinger)
W Nufringen w Badenii-Wirtembergii znajduje się siedziba firmy Ensinger, zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Sektor produkcyjny ma do odegrania kluczową rolę w ograniczaniu zmian klimatycznych. (Zdjęcie: Ensinger)
W zakładzie w Cham, największym zakładzie Grupy Ensinger, całe zapotrzebowanie na energię elektryczną zostanie w tym roku przestawione na zieloną energię. (Zdjęcie: Ensinger)
W Rottenburgu-Ergenzingen znajduje się największy zakład formowania wtryskowego Grupy Ensinger. Działania mające na celu redukcję emisji CO2 dotyczą przede wszystkim zarządzania energią i zasobami materiałowymi. Przykładowo, stopniowo zwiększany ma być udział energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Ponadto, coraz więcej materiałów będzie integrowanych w cykl materiałowy. (Zdjęcie Ensinger)
Pionier w dziedzinie ochrony klimatu. Każdy, kto chce oszczędzać energię w budynkach i tym samym obniżyć emisję CO2, potrzebuje m.in. dobrze izolujących okien, drzwi i fasad. Przyczyniają się do tego profile izolacyjne z tworzywa sztucznego insulbar® firmy Ensinger, które są stosowane jako przekładki termiczne pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną powłoką ram aluminiowych. Już w 1977 roku firma Ensinger była pionierem z pierwszymi seryjnie produkowanymi listwami termoizolacyjnymi do okien metalowych. W 2013 roku Ensinger jako pierwszy producent wprowadził na rynek profil izolacyjny wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu: insulbar RE, który łączy w sobie energooszczędność i zrównoważony rozwój. W międzyczasie portfolio zostało rozszerzone o insulbar RE-LI, profil wykonany ze spienionego, niedomieszkowanego materiału z recyklingu PA 66. (Zdjęcie: Shutterstock)

Kontakt do zapytań prasowych

Ensinger Polska Sp. z o.o.

Telefon +48 65 529 58 10
[obfemailstart]aW5mb0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]


Do pobrania