Webinar - Flame retardant plastics

Utvärdera flambeteende hos plaster och förstå branschspecifika krav.

Lär dig mer om plastens brännbarhetsegenskaper under webbinariet. Vilka plaster är lättantändliga och vilka är i sig brandfarliga. Vilka testalternativ som finns tillgängliga och vilka industristandarder är viktiga för brandfarligheten hos högpresterande och tekniska plaster. I detalj vill vi förmedla kraven i UL 94 till dig samt detaljer om den europeiska järnvägsstandarden EN 45545 och flyg- och rymdfart FAR 25.853. Vilken plast kan användas för sådana högriskkomponenter? Vilka material kan vi erbjuda som leverantör av halvfabrikat och vilka speciella flamskyddade modifieringar har vi i vår portfölj. Se fram emot ett 30-minuters webinar för att hjälpa dig välja rätt plast för din applikation snabbare och mer effektivt.

Mål
Du får en överblick över möjligheterna med Ensingers flamskyddade plaster.

Målgrupp
Ingenjörer och inköpare.

föreläsare

Contact

Längd:

1 h

Språk:

Engelska

Datum:

Planeras

Kostnad:

Gratis