TECADUR PBT UD blue

wykrywalny poliester PBT niebieski do kontaktu z żywnością

TECADUR PBT UD blue jest europejską wersją amerykańskiego HYDEX 4101 UD blue. Materiały te są identyczne w składzie i zostały zaprojektowane z myślą o  wymagających potrzebach przetwórstwa spożywczego. W ostatnich latach przemysł spożywczy zwrócił się w kierunku materiałów stosowanych w wyposażeniu, które są wykrywalne - czy to wizualnie, czy przez detektory metali lub inspekcję promieniami rentgenowskimi. Wszystko to w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości zanieczyszczenia produktu. TECADUR PBT UD blue, należący do rodziny produktów ultra wykrywalnych firmy Ensinger, pozwala na wykrycie trzema metodami detekcji.
To multi wykrywalne tworzywo o specjalnej formule jest wykrywalne zarówno w detektorach metalu, w inspekcji rtg, a niebieska pigmentacja pozwala na wykrycie materiału gołym okiem. Dodatkowo, jako rodzina poliestrów, ultra wykrywalny HYDEX wykazuje bardzo dobre właściwości fizyczne, typowe dla tej grupy polimerów. Typowe dla poliestrów jest także odporność na chemikalia używane do czyszczenia - roztwory chloru i substancji żrących. Jako materiał przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, materiał zgodny jest z FDA (surowiec) i EU 10/2011.spełnia także wymagania większości agencji w kontekście kontaktu z żywnością.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PBT (polibutylen tereftalatu)
kolor
niebieski
gęstość
1,56 g/cm3

główne cechy

 • odporny na środki myjące
 • dobra odporność chemiczna
 • niebieska seria do żywności
 • dobra stabilność wymiarowa
 • dobra udarność
 • wykrywalny przez detektory metali
 • kontrastujący w promieniowaniu rentgenowskim

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3500 MPa DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 62 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 62 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 7 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 9 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 98 MPa DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3400 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1600 MPa EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 22/41/77 MPa EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 37 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 4 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 83 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 39 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 224 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 200 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 110 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 10 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady - -
  Palność (UL94) HB odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - NN
  Wchłanianie wody 0.03 / 0.05 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

program produkcyjny