TECANYL GF30 natural

PPE wypełniony w 30% włóknem szklanym

PPE GF30 to specjalny produkt wzmocniony w 30% włóknem szklanym, wytwarzany przez firmę Ensinger pod nazwą handlową TECANYL GF30. W porównaniu z tworzywem TECANYL bez wypełniaczy ten wypełniony włóknem szklanym materiał wykazuje zoptymalizowane właściwości w wielu obszarach. Ma dużą sztywność i wytrzymałość mechaniczną, a także dużą wytrzymałość na pełzanie i ściskanie. Wzmocniony włóknem szklanym PPE GF30 wykazuje dodatkowo bardzo wysoką stabilność wymiarową. Ponieważ włókna szklane miewają w niektórych przypadkach istotne działanie ścierne na powierzchnie współpracujące, TECANYL GF30 w mniejszym stopniu nadaje się do zastosowań ślizgowych. Z uwagi na wysoką stabilność wymiarową, niską rozszerzalność cieplną i wysoką temperaturę ugięcia, ten wypełniony włóknem szklanym PPE doskonale nadaje się do części precyzyjnych i części do izolacji elektrycznej.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PPE (polifenylenoeter)
kolor
bezowy
gęstość
1,3 g/cm3

główne cechy

 • bardzo wysoka sztywność
 • izolujący elektrycznie
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu
 • wysoka wytrzymałość
 • wrażliwy na pęknięcia naprężeniowe
 • wysoka stabilność wymiarowa

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 73 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 73 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 116 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3900 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 23/41/91 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 37 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość - indentacja kulki 205 MPa ISO 2039-1
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 150 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia n.a. C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 110 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 85 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 4 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 4 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Przewodność termiczna 0.28 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.2 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O DIN IEC 60093
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.02 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62

program produkcyjny