Webinář - Chemická odolnost

Vyhodnoťte chemickou kompatibilitu plastů

Co je chemická odolnost a jak ji měříte? Jakou roli hraje teplota, chemická koncentrace, doba expozice a mechanické namáhání?
Vysvětlujeme výhody plastů oproti kovům, mezi které patří také chemická kompatibilita a odolnost proti korozi. Prostřednictvím našeho produktového portfolia vysvětlujeme, jak můžete polymery zásadně hodnotit na základě jejich odolnosti vůči různým látkám. 

Vaše výhody
Naučíte se klasifikovat chemikálie a hodnotit vhodnost plastů.
To vám umožní vybrat vhodné plasty pro náročná prostředí, abyste se v budoucnu mohli vyhnout dalším ochranným opatřením, jako je povrchová úprava, potahování nebo katodická ochrana.

Cílová skupina
Inženýři a kdokoli, kdo hledá materiály odolné vůči chemikáliím.

Školitel

kontakt

Délka trvání:

45 minut

Jazyk:

Angličtina

Datum:

Bude Naplánován

Cena:

Zdarma