TECASINT 4011 natural

polyimid bez plniv

V porovnání s ostatními materiály z řady TECASINT vykazuje plast TECASINT 4000 velmi nízkou absorpci vlhkosti a vysokou oxidační stabilitu v kombinaci s lepší chemickou odolností. I přes svou pevnost se TECASINT 4011 vyznačuje vysokou průtažností a houževnatostí. Tuhost a modul pružnosti jsou výrazně vyšší oproti konvenčním polyimidům v teplotním rozsahu do 260°C. Má rovněž minimální tepelnou a elektrickou vodivost. Tento plast vykazuje vysokou čistotu materiálu a nízkou míru uvolňování plynů v souladu s předpisem ESA ECSS-Q-70-02.

Normy

Fakta

Chemické značení
PI (Polyimid)
Barva
žlutá
Hustota
1,42 g/cm3

Hlavní znaky

 • velmi vysoká tepelná a oxidační odolnost
 • velmi nízká absorpce vody
 • vysoká tepelná a mechanická kapacita
 • vysoká odolnost proti tečení
 • nízké odplynění
 • dobrá chemická odolnost
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • citlivé na hydrolýzu ve vyšším teplotním rozmezí

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Zkouška rázem v ohybu (Charpy) 9.6 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Nárazová síla (Charpy) 87 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Tvrdost podle Shora 88 Shore D DIN EN ISO 868
  Pevnost v tahu 130 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4300 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Pevnost v ohybu 180 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Tvrdost vrubu kuličky 265 MPa ISO 2039-1
  Prodloužení v momentě prasknutí 4.5 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 4000 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 4123 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Síla komprese 185 MPa 10mm/min, 10% strain EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 260 C DIN EN ISO 11357
  Teplota teplotního zkreslení 360 C 1.82 MPa ASTM D 648
  Specifické teplo 1.22 J/(g*K) ASTM E1461
  Teplotní vodivost 0.4 W/(k*m) 40°C ASTM E1461
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4.6 - 5.6 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6.2 - 7.6 10-5*1/K 200-300°C DIN 53 752
  Teplotní roztažnost (CLTE) 8.5 - 11.2 10-5*1/K 300-350°C DIN 53 752
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1016 23°C ASTM D 257
  Zvláštní odolnost 1016 Ω*cm 23°C ASTM D 257
  Elektrická pevnost DC 18 kV*mm-1 23°C ASTM D 149
  Dielektrický ztrátový faktor 1*10-3 1 kHz ASTM D 150
  Dielektrická konstanta 3.59 1 kHz ASTM D 150
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Outgassing in high vacuum passed ECSS-Q-70-02
  Absorbce vody 0.16 % 24 h in water, 23°C DIN EN ISO 62
  Absorbce vody 0.6 % 24 h in water, 80°C DIN EN ISO 62
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Kyslíkový index 49 % EN ISO 4589-2

Skladový program