TECAFORM AH UD blue

Ultra wykrywalny niebieski poliacetal klasy spożywczej

TECAFORM AH UD blue jest rewolucyjnym produktem klasy do kontaktu z żywnością. Ultra wykrywalny POM-C (kopolimer poliacetalu), zaprojektowany został z myślą o zapewnieniu jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa w przetwórstwie spożywczym. Typowe cechy tego polimeru - dobre właściwości ślizgowe, cierne i wyważone parametry mechaniczne - zostały zachowane. 
Bezpieczeństwo w obszarze kontaktu z żywnością na linii produkcyjnej, jak i kontakt tylko z materiałami zgodnymi z FDA i EU 10/2011 są priorytetowymi przesłankami dla przetwórców. Przy coraz większych prędkościach pracy na liniach produkcyjnych używa się różnych metod wykrywania niepożądanych elementów w strefie żywności.
Używając detekcji wizualnej łatwo zidentyfikować niebieski materiał. Przetwarzane produkty poddane mogą być też zainstalowanym na liniach detektorom: metali lub rtg. Wszystkie trzy metody zaprojektowane są dla ochrony procesu produkcyjnego przed niechcianymi cząstkami. TECAFORM AH UD blue jest pierwszym multi wykrywalnym tworzywem, które można rozpoznać niezależnie od metod skanowania. 

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
POM-C (kopolimer polioksymetylenowy, poliacetal)
kolor
niebieski
gęstość
1,68 g/cm3

główne cechy

 • wykrywalny przez detektory metali
 • kontrastujący w promieniowaniu rentgenowskim
 • niebieska seria do żywności
 • dobre właściwości mechaniczne
 • dobra obrabialność

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3300 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 60 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 60 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 13 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 13 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 91 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3200 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1600 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 22/37/71 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 40 kJ/m2 max 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 5 kJ/m2 max 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 82 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia -60 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 167 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 140 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 100 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 11 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 12 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0,17/0,34 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

program produkcyjny