TECASINT 1021 black

poliimid z dodatkiem 15% grafitu

TECASINT 1021 black został opracowany w oparciu o polimer bazowy TECASINT 1011 natural. Jednak w przeciwieństwie do tworzywa TECASINT 1011, zawiera 15% grafitu. Materiał ma udoskonalone właściwości cierne i większą odporność na zużycie w zastosowaniach tribologicznych. TECASINT 1021 nadaje się zarówno do zastosowań smarowych, jak i suchych, ponieważ jest tworzywem samosmarującym.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PI (poliimid)
kolor
czarny
gęstość
1,41 g/cm3

główne cechy

 • bardzo dobra stabilność termiczna
 • bardzo dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • wysoka odporność na pełzanie
 • odporny na hydrolizę w wyższych temperaturach

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Udarność z karbem (Charpy) 3.7 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Udarność (Charpy) 34 kJ/m2 max 7.5 J DIN EN ISO 179-1
  Twardość Shore'a 88 DIN EN ISO 868
  Wytrzymałość na rozciąganie 97 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4000 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Wtrzymałość na zginanie 150 MPa 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 4000 MPa 2 mm/min DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1880 MPa 1 mm/min EN ISO 604
  Naprężenie ściskające przy złamaniu 20.1 % 10 mm/min EN ISO 604
  Wydłużenie przy zerwaniu 3.2 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-1
  Wytrzymałość na ściskanie 210 MPa 10 mm/min EN ISO 604
  Wydłużenie przy zerwaniu (próba zginania) 4.0 % 10 mm/min DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 175 MPa 10mm/min, 10% kompresji EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 353 C -
  Pojemność cieplna właściwa 1.16 J/(g*K) -
  Przewodność termiczna 0.80 W/(k*m) 40°C ISO 8302
  Rozszerzalność termiczna 3.8 10-5*1/K 50-200°C DIN 53 752
  Temperatura użytkowa 270 C długotrwała -
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wchłanianie wody 0.78 % 24 h w wodzie, 23°C DIN EN ISO 62
  Wchłanianie wody 1.57 % 24 h w wodzie, 80°C DIN EN ISO 62

program produkcyjny