TECANAT GF30 natural

Poliwęglan wzmocniony w 30% włóknem szklanym

PC GF 30 to poliwęglan wypełniony włóknem szklanym, produkowany przez firmę Ensinger pod nazwą handlową TECANAT GF30 natural. Ten wzmocniony w 30% włóknem szklanym materiał wykazuje większą wytrzymałość, sztywność, wytrzymałość na pełzanie i stabilność wymiarową niż niewzmocniony TECANAT (PC). Właściwości te oraz duża wytrzymałość zmęczeniowa sprawiają, że wzmocniony włóknem szklanym poliwęglan nadaje się do stosowania w częściach narażonych na długotrwałe duże obciążenia statyczne w wysokich temperaturach. Ponieważ materiały wzmocnione włóknem szklanym miewają w niektórych przypadkach istotne działanie ścierne na powierzchnie współpracujące, poliwęglan z dodatkiem włókna szklanego w mniejszym stopniu nadaje się do zastosowań ślizgowych.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PC (poliwęglan)
kolor
biały
gęstość
1,42 g/cm3

główne cechy

 • dobra odponość na odkształcenia termiczne
 • izolujący elektrycznie
 • wrażliwy na pęknięcia naprężeniowe
 • wysoka wytrzymałość
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Wytrzymałość na rozciąganie 85 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 87 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 6 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 138 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 4500 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie 21/39/87 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 71 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość - indentacja kulki 190 MPa ISO 2039-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4400 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura topnienia n.a. C DIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa 140 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 120 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura zeszklenia 147 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.32 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja skrośna 1014 O*cm DIN IEC 60093
  Rezystancja powierzchniowa 1014 O DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady - - -
  Wpływ warunków atmosferycznych - - NN
  Wchłanianie wody 0.05 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;

program produkcyjny