TECANAT GF30 natural

Polykarbonát vyztužený 30% skelných vláken

PC GF 30 je polykarbonátový materiál s plnivem v podobě skelných vláken vyráběný společností Ensinger pod obchodním označením TECANAT GF30 natural. Tento materiál vyztužený 30% skelných vláken vykazuje vyšší pevnost, tuhost, mez tečení a rozměrovou stabilitu než nevyztužený TECANAT (PC). Tyto vlastnosti a dobrá únavová pevnost zaručují vhodnost tohoto materiálu na bázi polykarbonátu se skelným plnivem k použití na díly vystavené vysokým statickým zatížením po dlouhé časové úseky při vysokých teplotách. Jelikož však materiál vyztužený skelnými vlákny vykazuje v některých případech vysoký abrazivní účinek na přiléhajících plochách, polykarbonát se skelným plnivem je méně vhodný pro aplikace s kluzným třením.

Fakta

Chemické značení
PC (Polycarbonat)
Barva
bílá
Hustota
1,42 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá teplotní stálost
 • elektricky izolační
 • citlivé na praskání
 • vysoká pevnost
 • dobrá svařitelnost a pojivost

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Pevnost v tahu 85 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 87 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 6 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 138 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 4500 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Síla komprese 21/39/87 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Moduly komprese 3300 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 71 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost vrubu kuličky 190 MPa ISO 2039-1
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4400 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota tání n.a. C DIN EN ISO 11357
  Provozní teplota 140 C short term NN
  Provozní teplota 120 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplota skelného přechodu 147 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.32 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Zvláštní odolnost 1014 O*cm DIN IEC 60093
  Specifický povrchový odpor 1014 O DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě - - -
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - NN
  Absorbce vody 0.05 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
  Hořlavost (UL94) HB - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;

Skladový program