TECAMID 66 MO black

PA 66 z dodatkiem MoS2

Dodanie disiarczku molibdenu (MoS2) do PA66 prowadzi do powstania materiału o udoskonalonych właściwościach ślizgowych i ciernych. Dzieje się tak dzięki strukturze dodatku i jego działaniu krystalizującemu. Działanie to zwiększa również sztywność, twardość i stabilność wymiarową PA 66. Zmniejsza się z kolei odporność zmodyfikowanego poliamidu 66 na uderzenia.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 66 (poliamid 66)
kolor
czarny
gęstość
1,15 g/cm3

główne cechy

 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka sztywność
 • odporny na wiele olei, tłuszszy i paliw
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu
 • wysoka wytrzymałość
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • wysoka ciągliwość

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • Właściwości mechaniczne
  Właściwości mechanicznewartośćjednostkaparametrnorma
  Moduł elastyczności (próba zginania)3100MPa2mm/min, 10 NDIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie20/38/86MPa1% / 2% / 5%EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej2700MPa5mm/min, 10 NEN ISO 604
  Udarność (Charpy)n.b.kJ/m2max. 7,5JDIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy)5kJ/m2max. 7,5JDIN EN ISO 179-1eA
  Twardość - indentacja kulki168MPaISO 2039-1
  Moduł elastyczności (próba zrywania)3200MPa1mm/minDIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie84MPa50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności83MPa50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności10%50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu40%50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie114MPa2mm/min, 10 NDIN EN ISO 178
 • Właściwości termiczne
  Właściwości termicznewartośćjednostkaparametrnorma
  Rozszerzalność termiczna1010-5*1/K23-100°C, dł.DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura zeszklenia52CDIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia253CDIN EN ISO 11357
  Rozszerzalność termiczna1010-5*1/K23-60°C, dł.DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura użytkowa100CdługotrwałaNN
  Temperatura użytkowa170CkrótkotrwałaNN
  Przewodność termiczna0.36W/(k*m)ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa1.5J/(g*K)ISO 22007-4:2008
 • Właściwości elektryczne
  Właściwości elektrycznewartośćjednostkaparametrnorma
  Rezystancja powierzchniowa1014Osrebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg.DIN IEC 60093
  Rezystancja skrośna1014O*cmsrebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg.DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna35kV/mm23°C, 50% wzgl. wilg.ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające600Vplatynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik ADIN EN 60112
 • Inne właściwości
  Inne właściwościwartośćjednostkaparametrnorma
  Odporność na gorącą wodę / zasady(+)--
  Palność (UL94)HB-odpowiednikDIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych(+)-NN
  Wchłanianie wody0.4%24h / 96h (23ºC)DIN EN ISO 62

program produkcyjny