TECAMID 66 MO black

PA 66 z dodatkiem MoS2

Dodanie disiarczku molibdenu (MoS2) do PA66 prowadzi do powstania materiału o udoskonalonych właściwościach ślizgowych i ciernych. Dzieje się tak dzięki strukturze dodatku i jego działaniu krystalizującemu. Działanie to zwiększa również sztywność, twardość i stabilność wymiarową PA 66. Zmniejsza się z kolei odporność zmodyfikowanego poliamidu 66 na uderzenia.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 66 (poliamid 66)
kolor
czarny
gęstość
1,15 g/cm3

główne cechy

 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka sztywność
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu
 • wysoka wytrzymałość
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • wysoka ciągliwość

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 83 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 10 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 40 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 114 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3100 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2700 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 20/38/86 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 5 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 81 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 52 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 253 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.36 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.5 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 170 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 100 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 10 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 10 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. -
  Wytrzymałość elektryczna 35 kV/mm 23°C, 50% wzgl. wilg. ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające 600 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - NN
  Wchłanianie wody 0.2 - 0.4 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€

program produkcyjny