TECAMID 6 MO black

czarny PA 6 MO

Dodatek disiarczku molibdenu (MoS2) do PA6 skutkuje większą sztywnością, twardością i stabilnością wymiarową dzięki jego działaniu krystalizacyjnemu. Z kolei odporność materiału na uderzenia zmniejsza się. Dodatek pozwala również w zmodyfikowanej odmianie tego poliamidu uzyskać lepsze właściwości ślizgowe i większą odporność na ścieranie. Z uwagi na czarny kolor to uniwersalne tworzywo PA 6 dobrze nadaje się do użytku na zewnątrz budynków i ma zwiększoną odporność na promieniowanie UV.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 6 (poliamid 6)
kolor
czarny
gęstość
1,14 g/cm3

główne cechy

 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka wytrzymałość
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • wysoka ciągliwość
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • podniesiona twardość powierzchniowa

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • Właściwości mechaniczne
  Właściwości mechanicznewartośćjednostkaparametrnorma
  Granica plastyczności82MPa50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu37%50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Moduł elastyczności (próba zrywania)3300MPa1mm/minDIN EN ISO 527-2
  Twardość - indentacja kulki160MPaISO 2039-1
  Udarność (Charpy)n.b.kJ/m2max. 7,5JDIN EN ISO 179-1eU
  Wytrzymałość na rozciąganie84MPa50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności5%50mm/minDIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie110MPa2mm/min, 10 NDIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania)3100MPa2mm/min, 10 NDIN EN ISO 178
  Wytrzymałość na ściskanie17/32/79MPa1% / 2% / 5%EN ISO 604
  Współczynnik sprężystości objętościowej2900MPa5mm/min, 10 NEN ISO 604
  Udarność z karbem (Charpy)5kJ/m2max. 7,5JDIN EN ISO 179-1eA
 • Właściwości termiczne
  Właściwości termicznewartośćjednostkaparametrnorma
  Temperatura zeszklenia51CDIN EN ISO 11357
  Temperatura użytkowa160CkrótkotrwałaNN
  Temperatura użytkowa100CdługotrwałaNN
  Rozszerzalność termiczna810-5*1/K23-100°C, liniowaDIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna810-5*1/K23-60°C, liniowaDIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura topnienia220CDIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna0.37W/(k*m)ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa1.6J/(g*K)ISO 22007-4:2008
 • Właściwości elektryczne
  Właściwości elektrycznewartośćjednostkaparametrnorma
  Rezystancja skrośna1014O*cmsrebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg.DIN IEC 60093
  Rezystancja powierzchniowa1014Osrebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg.DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna30kV/mm23°C, 50% wzgl. wilgISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające600Vplatynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik ADIN EN 60112
 • Inne właściwości
  Inne właściwościwartośćjednostkaparametrnorma
  Wchłanianie wody0.6%24h / 96h (23°C)DIN EN ISO 62
  Palność (UL94)HB-odpowiednikDIN IEC 60695-11-10;
  Odporność na gorącą wodę / zasady(+)--
  Wpływ warunków atmosferycznych(+)-NN

program produkcyjny