TECAMID 6 MO black

czarny PA 6 MO

Dodatek disiarczku molibdenu (MoS2) do PA6 skutkuje większą sztywnością, twardością i stabilnością wymiarową dzięki jego działaniu krystalizacyjnemu. Z kolei odporność materiału na uderzenia zmniejsza się. Dodatek pozwala również w zmodyfikowanej odmianie tego poliamidu uzyskać lepsze właściwości ślizgowe i większą odporność na ścieranie. Z uwagi na czarny kolor to uniwersalne tworzywo PA 6 dobrze nadaje się do użytku na zewnątrz budynków i ma zwiększoną odporność na promieniowanie UV.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PA 6 (poliamid 6)
kolor
czarny
gęstość
1,14 g/cm3

główne cechy

 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka wytrzymałość
 • dobra odporność na zużycie cierne
 • wysoka ciągliwość
 • odporny na wiele olei, tłuszczy i paliw
 • podniesiona twardość powierzchniowa

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3300 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 84 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 82 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 37 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 110 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3100 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2900 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 17/32/79 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 5 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 79 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 51 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 220 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.37 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.6 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 160 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 100 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. -
  Wytrzymałość elektryczna 30 kV/mm 23°C, 50% wzgl. wilg ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające 600 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - NN
  Wchłanianie wody 0.3 - 0.6 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€

program produkcyjny