TECAFORM AH LA blue

POM-C ze stałym środkiem smarnym

TECAFORM AH LA blue to materiał POM-C zapewniający użytkownikom dodatkowe korzyści dzięki dodatkowi stałego środka smarnego. Dodatek stałego środka smarnego poprawia właściwości ślizgowe i cierne, a także zwiększa właściwą dla tworzywa POM-C LA odporność na zużycie w porównaniu z naturalnym materiałem TECAFORM AH (POM-C). Jednakże dodatek środka smarnego może ograniczyć wytrzymałość i twardość materiału, w zależności od zastosowania. Zapewnia natomiast dobrą odporność chemiczną w połączeniu z wysokim stopniem odporności na obciążenia dynamiczne, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań ślizgowych.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
POM-C (kopolimer polioksymetylenowy, poliacetal)
kolor
niebiesko szary
gęstość
1,36 g/cm3

główne cechy

 • wysoka sztywność
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • dobra odporność chemiczna
 • wysoka ciągliwość
 • izolujący elektrycznie
 • wysoka wytrzymałość
 • trudny w sklejaniu
 • dobra obrabialność

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 2100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 48 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 48 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 9 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 9 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 70 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 2000 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 1800 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 16/27/54 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 27 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia -60 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 166 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.39 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.4 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 140 C krótkookresowa NN
  Temperatura użytkowa 100 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 13 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 14 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 O*cm DIN IEC 60093
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady (+) - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.05 - 0.1 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€

program produkcyjny